CE Danışmanı Bilgilendirme Servisi Ce Danışmanı; 10 Yıllık üstün tecrübe ve binlerce mutlu müşteri Kaliteyi, tarafsızlığı ve gizliliği benimseyen çalışma modeli!. Gizlilik ve Güvenlik Destek Hizmetleri ÜRÜN VE HİZMETLER HAKKIMZDA Tarafsızlık Politikası Sıfır Sorun Ce Danışmanı ile doğru yoldasınız.! Tarafızlık ve Gizlilik ilkesine dayalı çalışma modeli. Doğru ve zamanında tamamlanan hizmet anlayışı. +90 850 302 24 13
Biten Proje
+ 0
Müşteri

Sizin için her şeyi hallediyoruz

Müşterilerimiz ile ilgili tüm süreçleri etkin olarak sürdürüyor ve kendilerini değerli hissettirecek şekilde adil ve eşitlik ilkesine uygun olarak çalışıyoruz.

Türkiye’nin en değerli, en güven duyulan ve en çok tercih edilen danışmanlık şirketi olma yönünde ki hedeflerimize durmadan yürüyoruz.

CE DANIŞMANI

Sektördeki büyük bilgi eksiklikleri, ihtiyaçlara cevap verilememesi ve yalnızca çıkara dayalı ilişkilerin getirdiği rahatsızlık, kuruluş sebebimiz temelini oluşturmaktadır.

CE Belgesi

Genel Bilgilendirme
Üretim Öncesi Gereklilikler
Üretim Sonrası Gereklilikler
CE Belgesi alabilmek için üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünün hangi yönetmelik/yönetmelikler kapsamında olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
Üreticiler her zaman ürünlerin %100ünü tasarlamazlar. Hali hazırda üretilmiş ürünleri birleştirerek nihai ürün haline getirilir. Üreticiler kullanılan komponentlerinde CE yönetmeliklerine uygun olanlarını tercih etmek zorundadırlar. Aksi halde ilgili ürünü kendileri üretmiş varsayılır ve üründen doğrudan sorumludurlar. Söz konusu gereklilik karşılanması için; Üretici ürününde kullandığı komponentleri kalitesi bilinir firmalardan/markalardan tercih etmeli ve CE sertifikalarını talep etmelidir. veya, Komponent üreticisinden uygun şekilde hazırlanmış, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış bir Uygunluk Beyanı (Declaration Of Conformity) talep edebilirler.

Üreticiler her zaman ürünlerin %100ünü tasarlamazlar. Hali hazırda üretilmiş ürünleri birleştirerek nihai ürün haline getirilir. Üreticiler kullanılan komponentlerinde CE yönetmeliklerine uygun olanlarını tercih etmek zorundadırlar. Aksi halde ilgili ürünü kendileri üretmiş varsayılır ve üründen doğrudan sorumludurlar. Söz konusu gereklilik karşılanması için; Üretici ürününde kullandığı komponentleri kalitesi bilinir firmalardan/markalardan tercih etmeli ve CE sertifikalarını talep etmelidir. veya, Komponent üreticisinden uygun şekilde hazırlanmış, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış bir Uygunluk Beyanı (Declaration Of Conformity) talep edebilirler.

CE Belgesi için ürün standardı/ları tespit edilmelidir. Ürünün tespit edilen bir harmonize standardı olması durumunda, ilgili standardın içeriğinde mümkün olan tüm riskler saptanmış olur ve bu risklerin ortadan kaldırılması için standartta belirtilen gereklilikler yerine getirilir. Bir harmonize standart mevcut olmaması durumunda, ürün tasarlanırken ne gibi risklerin meydana gelebileceği tespit edilmeli ve belirlenen bir teknik ile puanlanmalı, analiz edilmeli ve önlemler alınmalıdır. Her koşulda giderilemeyen bir risk söz konusu ise kullanıcıların bu durumdan haberdar edilmesi için gereklilikler yerine getirilmelidir. Hazırlanan risk analizi numune ürün imalatı bitiminde tekrar değerlendirilerek gözden geçirilmeli ve gerekli ise güncellenmelidir.

CE Belgesi alınacak ürünlerin kullanım kılavuzlarının olması zorunludur. Her bir farklı modelin özellikleri ile birlikte, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı her tür bilginin, kullanıcılara iletilmesi gerekmektedir.

CE Belgesi alabilmek için, ürünlerinizin elektriksel gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Üreticiler iki yönteme başvurabilirler.

1. Seçenek – Elektriksel test ekipmanlarını firma bünyesinde bulundurarak yönetim sistemlerinde belirledikleri periyotlarda ürünlerini yetkilendirdikleri çalışanları tarafından test edebilir ve raporlayabilirler. Bu durumda test ekipmanının kalibrasyonlarını gerekli aralıklarda yaptırmaları ve kalibrasyon mantığını da bilmeleri gerekmektedir.

2. Seçenek – Bu testleri gerçekleştirebilecek bir firmadan destek alınabilir. Bu durumda da gerekli testlerin tamamının yapılıp yapılmadığına önem gösterilmelidir.

Tamamlanmış ürün piyasaya sürülmeden önce ürün üzerine uygun CE işaretlemesi yapılmalı ve ürünün sorumluluğu alınmalı. Bazı ürünler için CE Belgesi veren firmanın Onaylanmış Kuruluş (NB) numarası CE İşaretinin yanında bulunması zorunludur. Bunun için üreticiler ürünün hangi yönetmeliklerin gerekliliklerini karşıladığını ve hangi standartların referans alınarak üretildiğini beyan etmeleri gerekmektedir. Sonrasında firma tarafından yetkilendirilmiş sorumlu tarafından imzalanarak ürün ile birlikte piyasaya sürülür. CE Teknik Dosya Saklama Beyanı Üretici hazırladığı CE teknik dosyasını ilgili bakanlık ve yetkili kuruluşlarca, son ürünün üretiminden itibaren ilgili yönetmelikte belirtilen süre boyunca (genellikle 10 YIL) denetime hazır tutacağını beyan eder.

CE Belgesi alacak ürünlerin üzerinde ilgili yönetmelik gerekliliklerince minimal olarak işaretlenmesi zorunlu bilgiler mevcuttur. Ürünün harmonize bir standardı olması durumunda bahsi geçen bu bilgiler standart içeriğinde yazmaktadır. Aksi halde yönetmelikte belirtilen bilgilerin ürün üzerinde kullanıcılara sunulması gerekmektedir.

Örnek olarak;

 • Üretici Adı
 • Üretici Adresi
 • Üretici Amblemi
 • Ürün Adı/Tanımlaması
 • Model Numarası
 • Seri Numarası

– Ürün ile alakalı önem arz eden teknik bilgiler;

 • Besleme Gerilim
 • Gücü
 • Kapasitesi
 • Çalışma Basıncı
 • Ağırlığı
 • Uygun Bir CE İşareti

Bizimle Yeni Sektörlere
ve Pazarlara Açılın

Ürün ve yönetim sistemleri belgelendirme, test, periyodik muayene, endüstriyel imalat gözetimleri, kaynakçı sertifikasyonu, kaynak prosedür onayları, isg ölçümleri, Seveso, Atex tesis, ekipman-proje-cihaz uygunluk muayeneleri, Rusya, Çin standartlarında belgelendirme, ndt muayeneleri yaparız.

CE Danışmanı ürün ve hizmetler

Daha etkin, daha hızlı ve daha fazla çözüm odaklı hizmet anlayışına sahibiz.

Belgelendirme

Hizmetler

Eğitim

Bizimle her konuda doğru yoldasınız!

CE Danışmanı; Kaliteli, yenilikçi ve zamanında hizmet anlayışı

İletişim Bilgilerimiz

Bize Yazın veya Arayın

Destek Hizmetleri

Destek Talebi Oluşturun
(0850) 302 24 13