TS EN ISO 9614-1 / Akustik – Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi – Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

Bu standard, tespit edilebilecek ses gücü seviyesinin gürültü kaynağını (larını) kapatmak için seçilmiş bir ölçme yüzeyinde, yoğunluğu normal sesin bileşenini ölçmek için bir metodu kapsar. Oktav, 1/3 oktav veya bant sınırlı ağırlıklı ses gücü seviyesi, ölçülmüş değerlerden hasaplanır. Metodun bütün kaynaklara uygulanabilmesi için fiziksel olarak sabit bir ölçme yüzeyi tespit edilmeli ve burada, kaynak tarafından üretilen gürültü zaman içinde sabit olmalıdır (Madde 3.13’de tarif edildiği gibi). Bu metot, içeride veya özel amaç durumunda, deney çevrelerinde kullanmaya uygun bir metottur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir