TS EN ISO 7235 / Akustik – Havalandırma kanalına monte edilen susturucular ve hava sonlandırma birimleri için laboratuvar ölçme işlemleri – Araya girme kaybı, akış gürültüsü ve toplam basınç kaybı (ISO 7235:2003)

Bu standard: ? Susturucu monte edilmiş kanallarda, hava akışının olduğu ve olmadığı durumda, frekans bandlarında araya girme kaybının, ? Susturucu monte edilmiş kanallarda akış gürültüsünün (veya yeniden üretilen gürültünün) frekans bandlarında ses gücü seviyesinin, ? Hava akışı olan kanallarda, susturucuların toplam basınç kaybının, ? Frekans bandlarında, hava sonlandırma birimlerinin iletim kaybının tayini için yöntemlerin belirlenmesini kapsar. Yukarıda belirtilen ölçme işlemlerinin, ortam sıcaklığındaki lâboratuvar ölçümlerinde kullanılacağı öngörülür. Bulundukları yerde, susturucular üzerinde yapılacak ölçümler, ISO 11820’de açıklanmıştır. Farklı ses ve akış alanları farklı sonuçlar vereceğinden; bu standarda göre laboratuvarda tayin edilen sonuçların, susturucuların monte edildikleri yerde elde edilen sonuçlarla aynı olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, laboratuvar şartlarındaki basınç kaybı, monte edildikleri yerdeki basınç kaybından daha düşük, ancak, benzer şartlara sahip laboratuvarlarda elde edilenlerle karşılaştırılabilir seviyede olacaktır. Bu standard, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, hava girişi ve baca gazlarının uzaklaştırılmasında ve benzer uygulamalarda kullanılanlar dâhil olmak üzere bu kapsama dâhil olan susturuculara uygulanabilir. Dirsekler, hava sonlandırma birimleri veya T bağlantıları gibi diğer yardımcı hava işlem elemanları da bu standard kullanılarak deneye tabi tutulabilir. Bu standard, motorlu araçlarda kullanılan reaktif susturuculara uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir