TS EN ISO 5136 / Akustik – Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini – kanal içi yöntemi (ISO 5136:2003)

Bu standard; Donanımın giriş ve/veya çıkış tarafında yankısız olarak sonlandırılmış bir kanala yayılan ses gücünün tespiti için, kanallı fanların (aspiratör) ve diğer hava-taşıma cihazlarının deney yöntemi kapsar. Not 1 – Kısaltma amacıyla, “fanlar ve diğer hava-taşıma cihazları” yerine, metinde “fan” kelimesi kullanılmıştır. Yöntem, kararlı, geniş band, dar band ve ayrık-frekans ses yayan fanlar için (-50 0C ve +70 0C) hava sıcaklığında uygulanabilirdir. Deney kanalı çapı 0,15 m ile 2 m arasında bir aralıktadır. Daha küçük (d < 0,15 m) ve daha büyük (d > 2 m) deney kanalları içn deney yöntemleri sırasıyla EK A, Ek H ve Ek I’da verilmiştir. Yöntemin uygun olduğu mikrofon başındaki en yüksek ortalama akış hızı kullanılan mikrofon siperinin tipine bağlıdır ve aşağıdaki gibidir: – Köpük topağı, 15 m/s; – Burun konisi, 20 m/s; – Numune tüpü, 40 m/s. Bu değerlerin üstündeki durumlarda, mikrofon siperi (Madde 3.9) tarafından turbülanslı basınç dalgalanmalarının bastırılması yetersiz kalabilir. Ses gücü deneylerinin ISO 5801’le uygun olarak yapılacak hava akışı performansı deneyleriyle bağlantılı olarak yürütülmesi beklenir. Kanal düzeneği bu sebeple normal olarak, fanın çıkış tarafında girdaplanmayı (Madde 7.3) en aza indirecek bir “yıldız” tipi akış düzelticiyi içine almalıdır. Düzelticinin kaldırılmasına izin verilen yerlerde (örneğin ISO 5801’e göre Kurulum kategorisi C’ye uygun geniş fanlı) yöntem 150’lik bir girdaplanma açısı ile sınırlandırılmıştır. (Ek J’de girdaplanma açısını belirlenmesi için bir yöntem verilmiştir.) ISO 5801’de tarif edilen kurulum kategorilerinde, fanın ya sadece çıkış tarafında kanallı (Kategori B), ya sadece giriş tarafında kanallı (Kategori C) veya her iki tarafta kanallı (Kategori D) olacağı vurgulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir