TS EN ISO 3745 / Akustik – Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini – Yankısız ve yarı yankısız odalar için kesinlik yöntemleri (ISO 3745:2012)

Bu standard, yankısız veya yarı-yankısız bir odadaki bir gürültü kaynağını (makine veya donanım) tamamen kuşatan (zarf içine alan) bir ölçüm yüzeyindeki ses basınç seviyelerinin ölçülmesi için kullanılan yöntemlerikapsar.1/3 oktav genişliğindeki bandlarda veya A-ağırlıklı frekanslarda bir gürültü kaynağı tarafından üretilen ses gücü seviyesi (veya ani darbeli veya geçici gürültü emisyonu olması durumunda, ses enerji seviyesi); deney zamanı ve yerindeki meteorolojik şartlar arasındaki farklılıkları da içerecek düzeltmeler ve bir referans karakteristik akustik empedansla ilgili olan ölçümler kullanılarak hesaplanır. Genelde, ilgili frekans aralığı 100 Hz ile 10000 Hz orta-band frekansa sahip 1/3 oktav bandlarını kapsar. Uygulamada, frekans aralığı, ölçümlerin amaçları açısından yeterli görülmüş deney odasının özelliklerine göre, genişletilir veya daraltılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir