TS EN ISO 3741 / Akustik – Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerjisi seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini – Çınlama deney odaları için yüksek hassasiyetli yöntemler (ISO 3741:2010)

Bu standard, bir çınlama deney odasında ölçülen ses basınç seviyeleri kullanılarak, her hangi bir gürültü kaynağının ses gücü seviyesinin veya ses enerji seviyesinin belirlenmesi için kullanılacak yöntemleri kapsar. 1/3 oktav band genişliğinde olan frekans bandlarındaki bir gürültü kaynağı tarafından üretilen ses gücü seviyesi (veya gürültü patlamaları ve geçici gürültü yayımı durumunda, ses enerji seviyesi) deney zamanında ve yerindeki meteorolojik şartlar ile bir referans karakteristik empedansa karşılık gelen şartlar arasındaki farkları da hesaba katan düzeltmeleri içeren ölçümler kullanılarak hesaplanır. Ölçümler ve hesap işlemleri, ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin belirlendiği karşılaştırma yöntemi için ve doğrudan yöntem için verilmiştir. Genel olarak, ilgili frekans aralığı 100 Hz’den 10000 Hz’e kadar orta band frekanslarına sahip 1/3 oktav bandlarını kapsar. Daha düşük frekanslara göre genişletilmiş bir frekans aralığı üzerinde belirli yöntemlerin uygulanması için kılavuz bilgiler, Ek E’de verilmiştir. Bu standard 1/3 oktav bandında 10000 Hz’in üstündeki frekans aralıklarına uygulanmaz. Not – Daha yüksek frekanslar için ISO 9295’te belirtilen yöntemler kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir