TS EN ISO 23125 / Takım tezgahları-Güvenlik-Torna tezgahları

Bu standard, öncelikle soğuk metali işlemek üzere tasarımlanan aşağıda belirtilen torna tezgah grupları ve tornalama merkezlerindeki tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak amacıyla kuralları ve/veya tedbirleri kapsar. ? Grup 1: Nümerik kontrolü olmayan el ile kumandalı torna tezgahları, ? Grup 2: Sınırlı bir şekilde nümerik olarak kumanda edilebilen el ile kumandalı torna tezgahları, ? Grup 3: Nümerik kumandalı torna tezgahları ve tornalama merkezleri, ? Grup 4: Tek veya çok milli otomatik torna tezgahları. Not 1 – Tezgah grupları konusunda ayrıntılı bilgiler için Madde 3.4’teki tariflere ve Madde 3.5’teki zorunlu ve isteğe bağlı çalışma modlarına bakılmalıdır. Not 2 – Bu standarddaki kurallar, genellikle torna tezgahlarının tüm gruplarına uygulanabilir. Kurallar, torna tezgahlarının sadece belirli bazı grubuna/gruplarına uygulanabilirse, bu durumda ilgili tezgahın/tezgahların belirli grubu/grupları belirtilir. Not 3 – Diğer metal işleme yöntemlerinden (örneğin, taşlama ve lazerle işleme) kaynaklanan tehlikeler, diğer standardların kapsamındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir