TS EN ISO 13849-1 / Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

Bu standard, yazılım tasarımı dâhil olmak üzere kumanda sistemlerinin (SRP/CS) güvenlikle ilgili parçalarının tasarımına ve bütünlüğüne ait prensipler konusunda güvenlik gereklerini ve kılavuz bilgileri kapsar. Bu standard, SRP/CS’nin parçaları için güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla gerekli olan performans seviyesini içeren özellikleri belirtir. Bu özellikler, her çeşit makina için kullanılan enerji ve teknoloji tipine (elektrikli, hidrolik, pnömatik, mekanik vb.) bakılmaksızın SRP/CS’ye uygulanır. Bu standard, özel bir durumda kullanılacak olan güvenlik fonksiyonlarını ya da performans seviyelerini kapsamaz. Bu standard, programlanabilir elektronik sistem/sistemler kullanan SRP/CS için özel gerekleri sağlar. Bu standard, SRP/CS’nin parçaları olan mamüllerin tasarımı için özel gerekleri vermez. Bununla birlikte, kategoriler veya performans seviyeleri gibi verilen prensipler kullanılabilir. Not 1 – SRP/CS’nin parçaları olan mamüllerin örnekleri: Röleler, selenoid vanalar, konum anahtarları, PLC’ler, motor kumanda üniteleri, iki elle kumanda tertibatları, basınca duyarlı donanım. Bu tür mamüllerin tasarımı için, özellikle uygulanabilir uluslararası standardlara (örneğin; ISO 13851, ISO 13856-1 ve ISO 13856-2) atıf yapılması önemlidir. Not 2 – Gerekli performans seviyesinin tanımı için Madde 3.1.24’e bakılmalıdır. Not 3 – Programlanabilir elektronik sistemler için bu standardda sağlanan gerekler, IEC 62061’de verilen makinaların güvenlikle ilgili elektriksel, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin tasarımına ve gelişimine ait metodolojiye uygundur. Not 4 – PLr = e olan bileşenlere dair güvenlikle ilgili gömülü yazılım için IEC 61508-3: 1998, Madde 7’ye bakılmalıdır. Not 5 – Ayrıca Çizelge 1’e de bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir