TS EN ISO 12100 / Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması (ISO 12100:2010)

Bu standard, makinaların tasarımında güvenliği sağlayan temel terminolojiyi, prensipleri ve yöntemleri kapsar. Bu amacı sağlamada tasarımcılara yardım etmek için bu standard, risk değerlendirmenin ve risk azaltmanın kurallarını belirtir. Bu prensipler; tasarım bilgisine ve tecrübesine, makinalar ile ilgili kullanılma, olaylara, kazalara ve risklerine dayanır. Makinanın yaşam döngüsünün ilgili aşamalarında, tehlikeleri belirleme, riskleri tahmin etme ve değerlendirme ile tehlikeleri ortadan kaldırma veya riskleri yeterince azaltma ile ilgili prosedürler tanımlanmıştır. Risk analizi ve risk azaltma süreçlerinin doğrulanması ve dokümantasyonu konusunda kılavuz bilgi vermektedir. Bu standardda, B veya C tipi güvenlik standardlarının hazırlanmasında bir temel olarak kullanılması da amaçlanmıştır. Bu standardda, ev hayvanları, eşya veya çevreyle ilgili risk ve/veya hasarlar ele alınmamıştır. Not 1 – Ek B’de, bu kavramları açıklamak ve tehlike tanımlama sürecinde tasarımcıya yardım etmek için tehlikeler, tehlikeli durumlar ve tehlikeli olaylar ile ilgili örnekler, ayrı ayrı çizelgeler halinde verilmektedir. Not 2 – Her risk değerlendirmesinin her bir aşamasına ilişkin birçok yöntemlerin pratik kullanımı, ISO/TR 14121-2 standardında tarif edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir