TS EN ISO 11806-1 / Tarım ve orman makinaları – Taşınabilir, elle tutulan, motorlu çalı kesiciler ve ot biçiciler için güvenlik kuralları ve deney işlemi – Bölüm 1: Entegre içten yanmalı motorla donatılan makinalar

Bu standard; güç ünitesi ile güç kaynağı ve kesme donanımı arasında mekanik güç aktarıcısı olarak entegre (tümleşik) bir içten yanmalı (termik) motora sahip olan taşınabilir, elle tutulan motorlu çalı kesicilerin ve ot (çim) biçicilerin (bundan sonra ‘makina’ olarak adlandırılacaktır) tasarımı ve yapımına dair güvenlik kurallarını ve önlemleri ile bunların doğrulanmasını kapsar. Bu makinaların kullanımından doğan tehlikelerin azaltılması veya giderilmesi için yöntemler ve imalâtçı tarafından sağlanacak güvenli çalışma uygulamaları konusundaki bilgi tipi de bu standardın kapsamındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir