TS EN 842+A1 / Makinalarda güvenlik – Görsel tehlike sinyalleri – Genel özellikler, tasarım ve deney metotları

Bu standard, kişilerin içinde bulundukları bir alan içinde algılaması ve bu tür sinyallere reaksiyon göstermesi amaçlanan görsel tehlike sinyalleri için kriterleri kapsar. Bu standard, aynı zamanda, güvenlik ve ergonomik kurallar, ilgili fiziksel ölçmeler ve subjektif görsel kontrollar ile ilgili kuralları da kapsar. Buna ilâve olarak TS EN 292-2: 1991 Madde 5.3’te bahsedildiği şekilde sinyallerin açık olarak algılanması ve farkedilmesi için bir kılavuz niteliğini taşır. Bu standard: – Yazılı veya resimli formlarda açıklanmış, – Veri görüntü birimlerince iletilen tehlike göstergelerini kapsamaz. Toplu felâket ve toplu taşımacılık gibi hususlar için özel yönetmelikler, bu standard kapsamı dışındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir