TS EN 792-13+A1 / Elde taşınabilir aletler – Elektriksiz güçle tahrik edilen – Güvenlik kuralları – Bölüm 13: Bağlama elemanı çakma aletleri

Bu standard, malzemesi belirlenen bir iş parçasının içine yerleştirilmiş bağlama elemanını çakmak amacıyla doğrusal hareket enerjisini uygulayan ve bir kişi vasıtasıyla tutulan bağlama elemanı çakma aletlerine uygulanır. Çakma işlemi sırasında, bağlama elemanı girme direncini yenecek yeterli hızla, kısmen veya tamamen aletten ayrılır ve farklı iş parçalarını birbirine bağlar veya bir mekanik birleştirme oluşturur. Bağlama elemanı için gerekli çakma enerjisi, basınçlı hava veya yanıcı gazla sağlanır. Not 1 – Bağlama elemanı çakma aleti, örneğin çivi çakma aleti, telli zımba aleti, pim çakma aleti, raptiye çakma (kabara) aleti gibi isimlerle anılırlar. Not 2 – İş parçası malzemesi, örneğin ağaç, ahşap, plastik, gevşek veya sıkı elyaf, çimento veya kireç, metal gibi malzemelerden ibaret olabilir. Bu standard, bağlama elemanı çakma aletlerinin tasarımlanmasını, işaretlenmesini ve kullanma için bilgilendirilmesini ve Madde 4’te listelenen özel tehlikelere karşılık gelen uygun kullanımları kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir