TS EN 60754-1 / Kablolar-Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney bölüm 1:Halojen asit gazı miktarının tayini

IEC 60754’ün bu bölümü, yanma sırasında açığa çıkan gazlardan oluşan sulu çözeltinin asitlik (pH) ve iletkenliğinin ölçülmesi yoluyla, elektrik veya fiber optik kablo yapılarından alınan malzemelerin yanması sırasında ortaya çıkan gazların potansiyel aşındırıcılığının tayinine ilişkin donanımı ve ilgili prosedürü kapsar. Bu standartta belirtilen genel yöntemin amacı, kablo yapısında kullanılan münferit bileşenlerin deneye tabi tutulmasıdır. Belirtilen kabloda bulunan malzemelerin bir arada kullanılması (kombinasyonu) için ağırlıklı değerin hesaplanması amacıyla formüller verilmiştir. Bu yöntemin kullanılması, uygun kablo özelliklerinde belirtilen bir kablo yapısının münferit bileşenleri veya birleşik bileşenleri için ilgili gerekliliklerin doğrulanmasını sağlayacaktır. Kalite kontrol amaçları doğrultusunda yalnızca belirtilen performans gerekliliğine uygunluğun gerekli olduğu durumlarda, münferit bileşenlerin deneyi için basitleştirilmiş bir yöntem eklenmiştir. NOT 1 İlgili kablo standardının, hangi kablo bileşenlerinin deneye tabi tutulacağını ve uyuşmazlık durumunda hangi hesaplama yönteminin (bk. Madde 8) kullanılacağını göstermesi tavsiye edilir. NOT 2 Bu deney yöntemi, kablo imalatında kullanılacak deney malzemelerini deneye tabi tutmada kullanılabilir, ancak kablo performansının bu deney temelinde beyan edilmemesi tavsiye edilir. NOT 3 Bu standardın amaçları doğrultusunda “elektrik kablosu” terimi, enerji veya sinyal iletimi için kullanılan yalıtımlı metalik iletken kabloların tümünü kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir