TS EN 528 / Raylı sistem depolama ve depodan alma teçhizatı – Güvenlik

Bu standard, ara yollar içinde veya dışında, hareketi raylarla sınırlandırılmış yük birimlerini ve / veya çubuk gibi uzun malzemeleri depolayacak ve depodan alacak ve / veya toplayacak veya benzeri hizmetleri görecek kaldırma vasıtaları ve yanal elleçleme kolaylıkları olan makinaların bütün tiplerini kapsar. Ayrıca bu standard ara yollar arasında geçişte kullanılan transfer tesisatını da kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir