TS EN 500-1+A1 / Seyyar (mobil) yol inşaat makinaları – Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar

1.1 Bu standard, seyyar (mobil) yol inşaat makinalarının 1) yaygın güvenlik kurallarını kapsar. Bu standard serisi, Ek A’da listelenmiş olan seyyar inşaat makinalarına uygulanır. Herhangi bir özel standard yoksa, bu standard uygulanır. Bu standard, işçileri çalışma, yükleme, taşıma ve bakım esnasında olabilecek kazalar ve sağlığı etkileyecek tehlikelerden korumak için seyyar yol inşaat makinalarının tasarım ve yapımıyla ilgili genel şartları kapsar. Seyyar yol inşaat makinalarının belirli tipleri için ilave şartlar, bu standardın Bölüm 2 ilâ Bölüm 4 ve Bölüm 6’sında verilmiştir. Bu standard, seyyar yol inşaat makinalarının tüm tipleri için güvenlik şartlarını verir ve Bölüm 2 ilâ Bölüm 4 ve Bölüm 6’nın birisi ile birlikte kullanılmalıdır.Burada belirtilen makinanın özel parçaları için Bölüm 1’deki şartlar tekrar edilmez, ancak seyyar yol inşaat makinalarının tipi için şüphe oluşursa, şartlar ilave edilmeli veya değiştirilmelidir. Bölüm 2 ilâ Bölüm 4 ve Bölüm 6’da verilen makinaya özel kurallar, bu standardın ilgili kurallarından daha önceliklidir. Bölüm 2 ilâ Bölüm 4 ve Bölüm 6’da verilen kurallar ile ilgili olmayan seyyar yol inşaat makinalarının tipleri için, bu standard uygulanır, ve bu makinalar için ilave türemiş riskler meydana gelirse, bunlar dikkate alınmalıdır. 1.2 Bu standard, amacına uygun olarak kullanıldığında ve öngörülen hatalı kullanımlarda, seyyar yol inşaat makinaları ile ilgili önemli bütün tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olayları kapsar (Madde 4’e bk.). Bu standard, Madde 4’de tanımlanan önemli tehlikelerden ortaya çıkan riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygun teknik tedbirleri belirtir. 1.3 Bu standard, bu standardın yayımlanma tarihinden sonra imal edilen makinalara uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir