TS EN 303-5 / Kazanlar – Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW’a kadar – Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme

Bu standard anma ısı çıktısı 500 kW’a kadar olan sadece katı yakıtları yakmak için tasarımlanmış ve kazan imalatçısının talimatlarına göre çalıştırılan, emniyet tertibatlarına sahip kazanlara uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir