TS EN 280+A1 / Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler

1.1 Bu standard, sadece zemin seviyesinde veya şasi üzerindeki erişim konumlarından iş platformuna insanların binmesi ve inmesi amacıyla, iş platformundan (İP) çalışmayı gerçekleştirecekleri çalışma konumlarına insanların taşınması için kullanılan yükseltilebilen seyyar iş platformlarının (YSİP, bk. Madde 3.1) bütün tipleri ve boyutları için gerekli güvenlik kuralları ve önlemlerini kapsar. Not – Birbiri ile değiştirilebilir donanım olarak iş platformları ile teçhiz edilmiş olan malların taşınması için tasarımlanmış makinalar YSİP olarak kabul edilirler. 1.2 Bu standard, YSİP’nın ilk hizmete konulmasından önce yapılacak olan yapısal tasarım hesaplarına, denge kriterlerine, yapılışına, güvenlik muayenelerine ve deneylerine uygulanabilir. Bu standard, YSİP’nın kullanımından kaynaklanan tehlikeleri tanımlar ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli yöntemleri belirler. Bu standard aşağıdaki hususlardan kaynaklanan tehlikeleri kapsamaz: a) Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanım, b) Elektromanyetik uyumsuzluk, c) Harici elektrikle yüklü sistemler üzerindeki platformdan çalışma, d) Yük taşıyan elemanlar için sıkıştırılmış gazların kullanımı, e) Değişen seviyelerde iş platformuna binilmesi ve inilmesi, f) Ulusal veya mahalli mevzuat kapsamına giren özel uygulamalar (örneğin demiryolu, gemi) . 1.3 Bu standard aşağıdaki kullanım alanlarına uygulanmaz: a) Sabitlenmiş konumlarda hizmet veren makinalar (bk. örneğin EN 81-1, EN 81-2 ve EN 12159 standardları), b) Yangınla mücadele ve yangından kurtarma araçları (bk. örneğin EN 1777 standardı), c) Yükseltme araçlarına asılı duran kılavuzlanmamış çalışma kafesleri (bk. örneğin EN 1808 standardı), d) Raya bağlı depolama ve boşaltma donanımı üzerindeki yükseltilebilen operatör konumları (bk. EN 528 standardı), e) Kuyruktan kaldırıcılar (bk. EN 1756-1 ve EN 1756-2 standardları), f) Sütunlu çalışma iş platformları (bk. EN 1495 standardı), g) Fuar, lunapark donanımı, h) Yükseltme tablaları (bk. EN 1570-1 standardı), i) Uçaklarda kullanılan zemin destek donanımı (bk. örneğin EN 1915-1 ve EN 1915-2 standardları), j) Endüstriyel araçlar üzerindeki yükseltilebilen operatör konumları (bk. EN 1726-2 standardı). 1.4 Sınıflandırma YSİP iki ana gruba ayrılır: a) A Grubu: İmalatçı tarafından belirtilmiş olan en büyük şasi eğimindeki bütün platformu biçimlerinde platformun alanının merkezinin düşey izdüşümünün daima devrilme eksenleri içinde olduğu YSİP. b) B Grubu: Diğer bütün YSİP bu grupta değerlendirilir. YSİP hareket bakımından üç tipe ayrılırlar: 1) Tip 1: Yalnızca taşıma konumunda iken hareketine müsaade edilen YSİP, 2) Tip 2: Yükseltilmiş iş platformu ile hareketine şasi üzerindeki bir kontrol noktasından kumanda edilenler, 3) Tip 3: Yükseltilmiş iş platformu ile hareketine iş platformu üzerindeki bir kumanda noktasından kumanda edilenler. Not – Tip 2 ve Tip 3 birleştirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir