TS EN 267+A1 / Brülörler – Sıvı yakıtlar için – Otomatik cebri çekişli

Bu standard; otomatik cebri çekişli sıvı yakıt brülörlerinin terminolojisi, yapısı, çalışması ve aynı zamanda kumanda ve emniyet tertibatları için genel gerekleri ve bu brülörler için deney işlemlerini kapsar. Bu standard, aşağıdaki yakıtları kullanan otomatik cebri çekişli sıvı yakıt brülörlerine uygulanır: ? 20 °C’ta, brülör girişinde 1,6 mm2 /s (cSt)’den 6 mm2/s (cSt)’ye kadar olan aralıktaki bir viskoziteye sahip yakıt ve ? Uygun atomize etme için ön ısıtma gerektiren daha yüksek kaynama noktalı, petrol esaslı ilk arıtımlı yakıtlar (viskozitesi 6 mm2/s’den daha büyük)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir