TS EN 1777 / Yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan hidrolik platformlar (hp’lar) – Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

Bu standard; yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılması amaçlanan, Madde 3.1’de tarif edilen taşıta monteli hidrolik platformlara (HP’lara) uygulanır. HP’lar yangınla mücadelede, kişilerin kurtarılması veya korunmasında, çevrenin korunmasında ve değişik diğer teknik işletimlerde kullanılabilir. Bu standard; tam olarak deneye tabi tutulmuş ve kullanım için hazır olarak temin edilmesi esasında, yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan bütün boyutlardaki HP’lar için önemli tehlikeleri (Madde 4’e bkz.) tanımlar. Bu standard, ayrıca, bu tehlikelerin azaltılması veya yok edilmesi için yöntemler verir. Bu standard, sadece, EN 280:2001, Madde 1.4’e göre sınıflandırılan Grup B – Tip 1 sınıfındaki HP’lara uygulanır. Not 1 – Grup B – Tip 1 sınıfındaki HP’lar, yükün ağırlık merkezinin düşey uzantısının devrilme hatlarının dışında olabilen ve hareket etmesine sadece seyir durumunda müsaade edilen HP’lardır. Sonuç olarak bu standard, EN 280:2001, Madde 1.4’e göre sınıflandırılan aşağıda belirtilen sınıflardaki HP’lara uygulanmaz: – Grup A – Tip 1, – Grup A – Tip 2, – Grup A – Tip 3, – Grup B – Tip 2, – Grup B – Tip 3. Bu standardın EN 1846-2 ve EN 1846-3 ile bağlantılı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu standard; hidrolik platformların imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından verilen teknik özelliklere uygun olarak gerçekleştirilen işletmeye alma, işletimle ilgili kullanma, düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve bakım sırasında ortaya çıkabilen ve Madde 4’te listelenen tehlikelerin en aza indirilmesi ile ilgili teknik güvenlik kurallarını kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir