TS EN 1755 / Endüstriyel taşıtlar – Güvenlik Kuralları ve Doğrulaması – Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışma için tamamlayıcı gereksinimler

Bu standard, aşağıda yer alan Avrupa Standardlarında belirtilen kendinden hareketli ve yaya kontrollü el kumandalı ve yarı otomatik endüstriyel taşıtlara uygulanır: EN 1459, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Kendinden hareketli değişken erişimli taşıtlar, EN 1551, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – 10 000 kg kapasite üzerindeki kendinden tahrikli taşıtlar, EN 1726-1, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Bölüm 1: 10 000 kg kapasiteye kadar ve 10 000 kg kapasite dahil olan kendinden tahrikli taşıtlar ve 20 000 N dahil olan çeki çubuğu çekme kuvvetine sahip çekiciler, EN 1726-2, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Bölüm 2: Yükseltilebilen operatör konumuna sahip taşıtlar için ilâve kurallar ve özellikle kaldırılan yükle seyredebilmek için tasarımlanan taşıtlar, EN 1757-1, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Yaya kumandalı otomatik veya yarı otomatik çalışan taşıtlar – Bölüm 1: İstif taşıtları, EN 1757-2, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Yaya kumandalı otomatik veya yarı otomatik çalışan taşıtlar – Bölüm 2: Kaldırma yüksekliği 300 mm’ye kadar olan palet taşıtları, EN 1757-3, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Yaya kumandalı otomatik veya yarı otomatik çalışan taşıtlar – Bölüm 3: Platform taşıtları, EN 1757-4, Endüstriyel taşıtlarda güvenlik – Yaya kumandalı otomatik veya yarı otomatik çalışan taşıtlar – Bölüm 4: Makaslı kaldırmalı palet taşıtları, ve Ek A’da tanımlanan yük taşıma tertibatları dahil olmak üzere Grup II teçhizat ve 2G sırasıyla 3G, 2D ve 3D teçhizat kategorisi endüstriyel taşıtlar için ilave gerekleri vermektedir . metin iptal edilmiştir Bu Standard, Madde 4’te listelendiği gibi endüstriyel taşıtların normal çalışması, bakımı veya öngörülebilen yanlış kullanımdan (imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından temin edilen verilere göre) dolayı vuku bulan önemli tehlikelerden sakınmak veya minimize etmek için gerekli teknik kuralları kapsar .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir