TS EN 1673+A1 / Gıda işleme makinaları – Döner raflı fırınlar – Güvenlik ve hijyen kuralları

Bu standard, bir veya daha fazla döner raf içeren döner raflı fırınların tasarımı ve imalâtı için gerekli güvenlik ve hijyen kurallarını kapsar. Bu fırınlar, gıda sanayinde ve satış yerlerinde (ekmekçiler, pastaneler, vb.), un, su ve diğer katkı maddelerini içeren gıda maddelerinin kesikli fırınlanmasında kullanılır. Bu standard, yalnızca, uçucu alevlenebilir bileşenleri içeren gıda ürünleri dışında kalan gıda ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan fırınlar için uygulanır. Fırınlama kabinindeki hava neminin kontrolü, normal atmosfer basıncı civarında buhar üretilmesi ve kabine verilmesiyle gerçekleştirilir. Aşağıdaki makinalar kapsam dışında tutulmuştur: ? İmalâtçı tarafından geliştirilmekte olan deneme makinaları, ? Evlerde kullanılan cihazlar. Bu standard, bu makinaların taşınması, kurulması, çalışması, temizlenmesi ve bakımı için gerekli teknik güvenlik kurallarını kapsar (EN 12100-1:2003 Madde 5.2 ve Madde 5.3’e bakınız). Amaçlarına uygun olarak kullanılan ve imalatçı tarafından önceden görülebilen yanlış kullanım şartlarında döner raflı fırınlarla ilgili önemli tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olaylar bu standardın kapsamındadır (Madde 4). Gürültü, önemli bir tehlike olarak dikkate alınmaz. Ancak bu durum, makina imalâtçısını gürültüyü azaltma ve bir gürültü beyanı yapma sorumluluğundan kurtarmaz. Bu sebeple, Ek B’de bir gürültü deneyi kuralı verilmiştir. Gaz yakan cihazlar tarafından gaz yakıt kullanılmasından kaynaklanan tehlikeler, bu standardın kapsamına alınmamıştır. Bu standard, yalnızca, yayınlandığı tarihten sonra imal edilen döner raflı fırınlar için geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir