TS EN 1672-2+A1 / Gıda işleme makinaları – Temel kavramlar – Bölüm 2: Hijyen kuralları

Bu standard, insanların veya ilgili olan yerlerde hayvanların tüketimi için üretilen gıdaların hazırlanması ve işlenmesinde kullanılan makinalar için bu gıdalardan kaynaklanan bulaşma, enfeksiyon, hastalık veya zarar riskini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için ortak hijyen kurallarını kapsar. Bu standard, gıda işleme makinalarının kullanımına ilişkin tehlikeleri belirler ve bu risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması konusunda tasarım yöntemi ve bilgilerini tanımlar. Bu standard, makinanın kullanımından kaynaklanan personele yönelik hijyene ilişkin riskleri ele almaz. Bu standard, gıda işleme makinaları için geçerlidir. Bu tür gıda işleme makina gruplarına dair örnekler bilgi için Ek B’de verilmiştir. Not – Ayrı hijyen kuralları, diğer AB Direktiflerinde yer almaktadır (Kaynaklara bkz.). Ayrıca, bu standardda yer alan prensipler, benzer risklerin söz konusu olduğu, gıda işleme için kullanılan diğer makina ve donanımlar için de geçerli olabilir. Hijyen riskleri ve kabul edilebilir çözümlere ilişkin örnekler, bilgi için Ek A’da verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir