TS EN 16327 / Yangınla mücadele – Pozitif basınçlı oranlama sistemleri (PBOS) ve sıkıştırılmış havalı köpük sistemleri (SHKS)

Bu standard, bir santrifüjlü yangınla söndürme pompasından tahliye edilen suya; a) Tek başına pozitif basınçlı oranlama sistemi (PBOS) tarafından ya da b) Sıkıştırılmış havalı köpük sistemi (SHKS) vasıtasıyla sıkıştırılmış hava ile birlikte derişimine köpük ekleyen sistemleri kapsar. Her iki durumda işlemin devamını sağlamak amacıyla köpük derişimine basınç uygulanır. Bu tür sistemler kalıcı bir şekilde yangın söndürme araçlarına kurulur. Binalarda ya da yapılardaki kalıcı olarak kurulan ya da sabit sistemler bu standardın kapsamında değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir