TS EN 16005 / Güçle çalıştırılan yaya geçişine uygun hazır kapılar – Kullanımda güvenlik – Kurallar ve deney yöntemleri

Bu standard, güçle çalıştırılan yaya geçişine uygun dış ve iç hazır kapıların tasarımı ve deney yöntemleri ile ilgili kuralları kapsar. Böyle hazır kapı yapıları elektromekanik, elektrohidrolik veya pnömatik güçle çalıştırılabilir. Bu standard, kaçış yollarındaki yangına karşı direnç özelliği olan ve/veya duman kontrollü hazır kapıların yanısıra normal giriş için kullanılan güçle çalıştırılan yaya geçişine uygun hazır kapıların kullanımında güvenliği kapsar. Bu standardın kapsadığı hazır kapıların tipi, dengeli hazır kapılar ve yatay olarak hareket eden kanatlı katlanır hazır kapılar dahil olmak üzere, güçle çalıştırılan yaya geçişine uygun sürmeli, salınımlı (kanatlı) ve döner hazır kapıları içerir. Güçle çalıştırılan hazır geçiş kapıları, ana kullanım amaçları kişiler için güvenli erişim (giriş) olan diğer hazır kapılarla ilişkili olan (birlikte çalışan), bu standardın kapsamına dahil edilmiştir. Bu standard, amaçlandıkları gibi ve imalatçı tarafından mantıklı bir şekilde öngörülen hatalı kullanım şartları altında kullanıldıklarında, güçle çalıştırılan hazır kapılarla ilgili bütün önemli tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olaylarla ilgilidir (Ek J’ye bakınız).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir