TS EN 15746-2+A1 / Demiryolu uygulamaları – Yol – Karayolu ve demiryolu makinaları ve ilgili donanımları – Bölüm 2: Genel emniyet kuralları

Bu standard, imalâtçısı tarafından makul olarak öngörülebilen hatalı kullanım şartları altında ve amaçlandığı gibi kullanıldığında, EN 15746-1:2010 Standardı Madde 3.5 ve Madde 3.6’da tanımlanan kendinden tahrikli karayolu ve demiryolu makinaları ile tertibatlarda yaygın olarak görülen ve demiryolu altyapısının, manevra ve acil durum kurtarma taşıtlarının yapılış, bakım muayenesi için amaçlanan demiryolu üzerinde kullanımlarına yönelik uyarlamadan kaynaklanan önemli tehlikeleri, tehlikeli durumları ve olayları kapsar (bk. Madde 4). Bu standard makinanın ayarlanması, programlanması, işlemler arası değişiklik yapma, işletme, temizleme, arıza bulma, bakım ve işletmeden çıkarma dâhil olmak üzere kullanımı, seyri, montajı ve kurulumu, işletmeye alınması, demiryolu üzerinde ve dışında seyahati sırasında yaygın olarak görülen tehlikeleri ele almaktadır. Not 1 – İstisnai durumlara karşı alınacak özel tedbirler bu standard kapsamında değildir. imalâtçı ve makina operatörü arasındaki anlaşmaya göre Özel tedbirler alınabilir. Makinalardan kaynaklanan genel tehlikeler ve aynı zamanda aşağıdaki özel makina işlevlerinden kaynaklanan tehlikeler de bu standard kapsamındadır: Ele alınan genel tehlikeler makinaların ortaya çıkardığı genel tehlikeleri ve aynı zamanda aşağıdaki özel makina işlevlerinin ortaya çıkardığı tehlikeleri kapsar: a) Kazı, b) Buraj, balast eleme, balast regülesi ve balast sıkıştırılması, c) Yol yenileme, d) Ray taşlama, e) Vinçle kaldırma, f) Katener yenileme/bakımı, g) Altyapı bileşenlerinin bakımı, h) Altyapı bileşenlerinin muayenesi ve ölçülmesi, i) Tünel muayenesi/havalandırması, j) Manevra, k) Acil durum ve kurtarma hizmetleri. Karayolu ve demiryolu makinası için ana taşıt olarak kullanılan tamamlanmış standart bir otomotiv şasesinin dönüşüm öncesi tasarımlanan işlevlerine yönelik kabul edilebilir bir emniyet seviyesi sunacağı varsayılır. Açık bir şekilde belirli bir maddede aksi belirtilmediği sürece, bu özel kavram bu standardda ele alınmamıştır. Not 2 – İmalâtçının tüm makina için uygun bir risk değerlendirmesi yapması esastır. Karayolu yapılandırmasındaki makina için uyumlaştırılmış bir standardın olup olmadığına bağlı kalmaksızın, bunun, şasinin özel uygulamasından kaynaklanan herhangi bir ilave tehlikeyi ve bu tehlikelerle yeterince başa çıkmak için gerekli koruyucu tedbirleri tanımlaması esastır. Bu standard aşağıda belirtilen hususları ele almamaktadır: l) İşin kalitesi ve makinanın performansına ilişkin gerekleri, m) Cer amacına yönelik katener kullanan makinaları, n) Bir demiryolu altyapı yöneticisi tarafından oluşturulmuş özel gerekleri, o) İlave ve alternatif gerekler için imalâtçı ve makina operatörü arasındaki müzakereleri, p) Kamuya açık karayolu üzerinde makinanın kulanım ve seyir gereklerini, q) 190 km/h’den daha yüksek hızlı trenlerin geçmesinin yol açtığı hava basıncından dolayı oluşan tehlikeleri, r) Aşırı şartlarda kullanılması durumunda ihtiyaç duyulabilecek gerekleri, örneğin: 1) Aşırı ortam sıcaklıklarında (tropik veya kutup), 2) Yüksek korozif ve kirletici çevreler örneğin; kimyasal maddelerin bulunması nedeniyle, 3) Patlama potansiyeline sahip ortamlar. Demiryolu üzerinde kullanılan diğer özel taşıtlar diğer Avrupa Standardlarında ele alınmaktadır (bk. Ek D). Bu standard CEN tarafından yayımlandığı tarihten bir yıl sonra sipariş edilen tüm makinalar için geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir