TS EN 15695-1 / Tarım traktörleri ve kendi yürür pülverizatörler – Operatörün (sürücünün) tehlikeli maddelere karşı korunması – Bölüm 1: Kabin sınıflandırması, kurallar ve deney işlemleri

Tarımsal ve ormancılık işletmelerinde operatörün (sürücü) tehlikeli maddelere maruz kalmasını sınırlamak için EN 15695-1’de belirtilen orman traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtücüler. Filtre üreticisi tarafından sağlanacak şartları, test prosedürlerini ve bilgileri belirtir. Bu standart aşağıdakileri kapsamaz: – fumigantlara bağlı maruz kalma; – herhangi bir uygulama için kullanılacak kabin kategorisi ve performans seviyesi; – saha uygulamalarındaki gerçek kabin performansı; – Filtrelerin veya filtrasyon sistemlerinin saha dayanıklılığı. Bu belge yayınlandığı tarihten önce EN olarak üretilen filtreler için geçerli değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir