TS EN 1526+A1 / Endüstriyel taşıtların güvenliği – Taşıtların üzerindeki otomatik fonksiyonlar için ilave kurallar

1.1 Bu standard, operatörlü endüstriyel taşıtların (bundan sonra taşıt olarak ifade edilecektir) otomatik işlevlerı için kumandaları ve kumanda sistemlerini kapsar. 1.2 Kumanda sistemi genelde taşıtın bir parçasıdır ancak taşıtın haricinde de bileşenler içerebilir, örnek olarak otomatik yönlendirme için kılavuzluk yapan donanım.1.3 Bu standard, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından verilen özelliklere göre yapılan, taşıtların otomatik işlevlerinin hizmete alınması, çalışması ve bakımı esnasında olabilecek ve Madde 4’te listelenen tehlikeleri en aza indirmek için teknik kuralları kapsar. Ayrıca, taşıtlar, bu standardda veya uygulanabilir eş standardların kapsamında bulunmayan tehlikelere karşı EN 292 ile uyumlu olmalıdır. 1.4 Bu standard, kullanıcı kontrolünü devreden çıkaran emniyet teçhizatına (örnek, yükseklik sınırlaması, hız sınırlaması için cihazlar) uygulanmaz. 1.5 Bu standard, aşağıda verilen otomatik işlevlerin kumandası ve kumanda sistemlerinin tehlikeleriyle ilgilidir: ? Yönlendirme (doğrudan mekanik kılavuzluk hariç), ? İlerleme, ? Kaldırma ve indirme işlemleri, ? Yük hareketleri, örnek olarak döndürme, yükseltme, çevirme, yana yatırma, sıkıştırma, ? Yukarıdaki hareketlerin kombinasyonu ve/veya sırası. Bu standard, ön sözde verilen uygulanabilir eş standardların bir veya daha fazlasıyla birlikte kullanılmalıdır. 1.6 Bu standard, aşağıdakiler için ilâve kurallar belirlemez: a) Ağır şartlarda çalışma (örnek olarak, aşırı iklimler, dondurucu uygulamalar, güçlü manyetik alanlar), b) Özel kurallara bağlı çevrelerde çalışma (örnek olarak, potansiyel olarak patlayıcı ortamlar), c) Elektromanyetik uyumluluk, d) Yolcu taşımacılığında, e) Yapısı itibari ile tehlikeli durumlara yol açabilecek yüklerin (örnek, ergimiş metaller, asitler/bazlar, radyasyon yayan malzemeler) taşınması. Uygulanabilir eş standardların kapsamındaki sınırlamalar bu standarda da uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir