TS EN 1495+A2 / Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları

1.1 Bu standard, geçici olarak kurulan, elle veya herhangi bir güçle çalışan ve bir veya birden fazla insanın çalışabileceği şekilde tasarımlanan Sütunlu Çalışma Plâtformları (SÇP) için özel güvenlik kurallarını kapsar. Düşey hareket bileşenleri (çalışma plâtformu), çalışma yapan insanları, plâtformun donanımını ve malzemeleri tek bir yükleme noktasına veya noktasından hareket ettirmek için kullanılmıştır. Bunların sınırlamaları inşaat vinçlerinden farklıdır. Bu standard, kalıcı olarak kurulan SÇP’lere de uygulanabilir. 1.2 Bu standard, kremayer ve pinyon dişli tarafından yükseltilebilen, sütunların müstakil destek yapısından başka enine bağlantıya gerek olan veya gerek olmayan, destekleme sütunları ile yataklanan ve sütunlar boyunca hareket eden çalışma plâtformlarına uygulanabilir. 1.3 Bu standard, aşağıda alternatifleri verilen SÇP’nin herhangi bir bileşimine uygulanabilir: – Bir veya birden fazla sütun, – Sabitlenmiş veya sabitlenmemiş sütun, – Sabit veya değişken uzunlukta sütun, – Dik veya düşeyle 0? – 30? arasında eğim yapan sütunlar, – Sabit veya asılı sütunlar, – Hareketli veya statik taban (şasi veya taban gövdesi), – Elle veya herhangi bir güçle çalışan kaldırma, – Trafik kuralları gerekmeyen alanlar üzerinde çekilerek veya kendi gücüyle hareket ettirme, – Elektrik, pnömatik veya hidrolik motorlar kullanılarak yürüme. 1.4 Bu standard, sütunlu kaldırma plâtformlarının kullanım ömrü boyunca değişik safhalarla ortaya çıkabilecek tehlikeleri, bu tehlikelerin yok edilmesi veya azaltılması için metotları ve güvenli kullanma şartlarını tanımlar. 1.5 Bu standard, sütunlu çalışma plâtformu (SÇP)’nin parçası olmayan herhangi bir malzeme veya donanımın manevrası, montajı veya sökülmesi ve sabitlenmesi veya hareket ettirilmesini kapsamaz. Ayrıca, belirli tehlikeli malzemelerin taşınmasını da kapsamaz. 1.6 Bu standard, insan ve malzemelerin sabitlenmiş indirme istasyonlarına ulaştırılması için kuralları kapsamaz. Asansör veya vinçler gibi donanımlar diğer standardların kapsamındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir