TS EN 14018+A1 / Tarım ve orman makinaları – Ekim makinaları – Güvenlik

EN 1553:1999 ile birlikte uygulanan bu standard; tarım ve ormancılıkta kullanılan asılır, yarı asılır, çekilir veya kendi yürür ekim makinalarının (kombine tohum ve gübre ekim makinalarının ekim işlevleri de dahil olmak üzere) tasarımı ve yapımı için güvenlik kurallarını ve bunların doğrulanmasını kapsar. İlave olarak, bu standard, imalatçı tarafından sağlanacak olan güvenli çalışma uygulamaları (kalıcı riskler dahil) konusundaki bilgi tipini de kapsar. Bu standardın kuralları EN 1553:1999’da ifade edilenlerden farklı olduğunda, bu standardın hükümlerine göre tasarımlanan ve imal edilen makinalar için bu standardın kuralları EN 1553:1999’un kuralları üzerinde önceliğe sahiptir. Bu standard: – Sadece katı gübre uygulayıcılar için tasarımlanan gübre dağıtıcılara (EN 14017’de verilen), – Bütünleşik ekim makinalarına ve ayrılamaz güçle çalıştırılan toprak işleme aletlerine (bk. Madde 3.2) uygulanmaz. Not – Güçle çalıştırılan toprak işleme aletleri EN 708:1996/A1:2000 standardında verilmiştir. Bu standard; amaçlandığı gibi ve imalatçı tarafından öngörülen şartlar altında kullanıldığında, ekim makinaları ile ilgili bütün önemli tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olaylar (Madde 4’e bakınız) ile ilgilidir, ancak aşağıda verilen hususlardan kaynaklanan tehlikeler hariçtir: – Elektrostatik olaylar, – Elektrikli donanım üzerindeki harici etkiler, – Enerji beslemesindeki arıza, – Kumanda sistemindeki arıza, hata, – Sürücü/operatör konumundan yetersiz görüş, – Seyir halindeki işlevleri (sürüş, frenleme vb.), – Yüksek hızda dönen parçaların kırılması, – Tohumları (ve gübreyi) yükleme donanımı. Bu standard, elektromanyetik uyumluluğa (EMU) veya çevre ile ilgili tehlikelere (gürültü hariç) uygulanmaz. Bu hususlar, kombine tohum ve katı gübre ekim makinaları için EN 13740-1:2003 ve EN 13740-2:2003’ün kapsamındadır. Bu standard, EN standardı olarak yayımlandığı tarihten önce imal edilen ekim makinalarına uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir