TS EN 13985+A1 / Takım tezgâhları–Güvenlik-Giyotin Makaslar

1.1 Bu standart, Madde 3.1.7’de belirtilen soğuk metal ve kısmen metal olan malzemeyi işlemek üzere tasarımlanmış, bundan sonra makina denecek olan giyotin makasların EN 292-1:1991 Madde 3.11’de belirtildiği gibi tasarımından, imalât ve tedarikinden sorumlu olan kişiler tarafından uygulanacak teknik güvenlik kurallarını ve koruyucu tedbirlerini kapsar. 1.2 Bu standart, esas amacı soğuk metal işleme olan ve aynı usulle levha malzemeleri (karton, plastik, lastik, deri gibi) işleme işinde kullanılan giyotin makasları da kapsar 1.3 Bu standartta belirtilen kurallar, EN 292-1:1991 Madde 3.12’de tanımlanmış amaçlanan kullanımı dikkate alır. Bu standart giyotin makaslara her istikametten erişilebileceğini varsayar, Madde 4’de tanımlanan tehlikelerle ilgilidir ve hem operatör, hem de diğer maruz kalan kişiler için güvenlik tedbirlerini ve koruyucu önlemleri belirler. 1.4 Bu standart aynı zamanda giyotin makasın entegre parçası olan yardımcı techizata da uygulanır. Bu standart aynı zamanda seri üretim hattına entegre edilmiş çalışan makinalarla mukayese edilebilir tehlike ve risk olabilecek makinalara da ayrı ayrı uygulanır 1.5 Bu standart enerjiyi değişik şekillerde makaslara taşıyan giyotin makas elemanları için de uygulanır. Örneğin; a) Motordan balatalı kavramalı mekanik tahrik; b) Doğrudan tahrikli motor veya fren; c) Hidrolik basınç ile; d) Pnömatik basınç ile. 1.6 Bu standart, ana tasarım amaçları aşağıda belirtilen makinaları kapsamaz: a) Kesme düz çizgi halinde değilse (örneğin; puntalama makinası); b) Devamlı şekilde makasla kesme yapanlar (bk. Madde 3.4) 1.7 Bu standart PES veya PPS ile güvenlik gereksinimlerinin kullanımını kapsamaz. Bunlar, gelecek revizyonda kapsama alınacaktır. 1.8 Bu standart, bu standardın CEN tarafından yayımından önce imal edilmiş makinalara uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir