TS EN 13889+A1 / Dövme çelik bağlantı kilitleri – Genel kaldırma amaçları için d biçimli ve yay tipi – Kalite sınıfı 6 – Güvenlik

Bu standard, çalışma yükü sınırı 0,5 t ilâ en fazla 25 t aralığındaki, genel kaldırma amaçları için, kalite sınıfı 6, D biçimli ve yay tipi dövme çelik bağlantı kilitleri ile ilgili kuralları kapsar. Bu standard, sadece vidalı pimli olan bağlantı kilitlerine uygulanır. Ek A, bağlantı kilitlerinin güvenli kullanımı konusunda, Ek B pimlerin tipleri konusunda bilgi için ve Ek C, dövme çelik bağlantı kilitlerinin gösterim sistemine bir örnek olarak verilmiştir. Bu standardın kapsamındaki tehlikeler, Madde 4’de tanımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir