TS EN 13113+A1 / Deri tabaklama makinaları – Merdaneli kaplama makinaları – güvenlik kuralları

Bu standard, aşağıda verilen merdaneli kaplama makinalarını kapsar (açıklama için Şekil 2 ilâ Şekil 4 ve Ek A’ya bkz.). a) Tek ve çok merdaneli ters dönüşlü makinalar (Şekil 2’ye bkz.), b) Tek ve çok merdaneli senkronize makinalar (Şekil 3’e bkz.), c) Tek ve çok merdaneli ters dönüşlü/senkronize makinalar, birleşik (kombine) makinalar olarak adlandırılır (Şekil 4’e bkz.). Makinaların derinin taşınması sırasında kullanılması amaçlanmamıştır. Bu standard, tasarım, yapım ve çalıştırma için gerekli emniyet kurallarını belirtir. Bu standardda, bu makinaların amaçlanan kullanımı, öngörülebilir yanlış kullanımı, bileşen ve sistemlerin arızası ele alınmıştır. Bu standard, makinaya takıldığında bütünleyici bir parçası olan, malzeme beslemeyi ve yükleme ve boşaltma tertibatlarını göz önünde bulundurur. Bu standard, EN olarak yayımlandığı tarihten önce imal edilen merdaneli kaplama makinalarına uygulanmaz. Bu standard, elektromanyetik bozulmalar için herhangi bir kural belirtmez. Not – Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/EC), bu standard kapsamında yer alan makina veya donanım tipine uygulanabilir. Mevcut standard, 94/9/EC yönetmeliği ile tamamen uyumlu değildir. 94/9/EC yönetmeliğine uymak için bu standardın ilerideki revizyonunda ilave güvenlik kuralları gerekli olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir