TS EN 13001-1 / Vinçler (krenler) – Genel tasarım – bölüm 1: Genel esaslar ve kurallar

Bu standard, tasarım ve teorik doğrulama yoluyla vinçlerdeki mekanik tehlikeleri önlemek üzere genel şartları, kuralları ve metotları belirten Bölüm 2 ve Bölüm 3 ile birlikte kullanılmalıdır. Sadece Bölüm 3 taslak safhasında olduğundan, Bölüm 1 ve Bölüm 2’nin kullanımı Bölüm 3’ün yayınlanmasına bağlı değildir. Not – Özel vinç tipleri için belirli kurallar, özel vinç tipine uygun olan standardda verilmiştir. Normal kullanım ve öngörülebilen yanlış kullanım sırasında kişiler için risk oluşturabilecek önemli tehlikeli durumlar ve olayların bir listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu standardın Madde 4’ünde, aşağıda belirtilen tehlikelerle ilgili riskleri azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli kurallar verilmiştir: a) Vinç veya parçalarının rijit gövde dengesizliği (eğilme, yön değiştirme), b) Dayanım sınırlarının aşılması (akma, kopma, yorulma), c) Vinç veya parçalarının elastik kararsızlığı (burkulma, bel verme), d) Malzeme ve elemanlarının sıcaklık sınırlarının aşılması, e) Şekil değişikliği sınırlarının aşılması. Bu standard, CEN tarafından onaylandığı tarihten sonra imal edilmiş olan vinçlere uygulanır ve belirli vinç tipleri için standardlara referans bir temel oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir