TS EN 13000:2010+A1 / Vinçler – Mobil vinçler

Bu standard, yükleyici krenler dışında (EN 12999:2002, Madde 3.1.1) ISO 4306-2’de tanımlanan mobil krenlerin tasarımı, imalâtı, güvenlik tertibatlarının yerleştirilmesi, kullanım tâlimatı, bakımı ve deneye tâbi tutulmasını kapsar. Mobil kren tiplerinin örnekleri ve ana parçaları Ek A ve Ek B’de verilmiştir. Bu standard, insanların kaldırılması ile ilgili tehlikeleri kapsamaz. Not – İnsanların kaldırılmasında mobil krenlerin kullanılması, özel millî düzenlemelere tâbidir. Bu standardın kapsamındaki mobil krenler, sınırlı sayıdaki gerilme çevrimine ve hareketlerin belirli özelliklerine göre tasarımlanmıştır (örneğin, ISO 4301-2:1985, gurup A1’e göre tahrik kuvvetleri ve yükleme şartlarının düzgün uygulaması). Tutma, manyetik tutma ve benzeri işler gibi bir çalışma çevrimi için, bu standardın kapsamı dışında ilâve hükümler gereklidir. Bu standardın kapsamında yer alan tehlikeler, Ek C’de belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir