TS EN 12581+A1 / Kaplama tesisleri – Organik sıvı kaplama malzemeleri -Elektrokaplama ve daldırmalı kaplama makinaları – Güvenlik kuralları

Bu standard, endüstriyel maddelere organik sıvı kaplama malzemesinin daldırmalı kaplaması ve organik elektrokaplaması için makinanın tasarımına ve yapımına uygulanır. Bu makina aşağıdaki donanımı içerir: – Vinçler dahil taşıma sistemi, – Daldırma tankı ve güvenlik tankı, – Cebri havalandırma sistemi, – Pompalar, filtreler, ısıtıcılar gibi yardımcı donanım. Bu standard, amaçlandığı gibi ve imalatçı tarafından öngörülen koşullar altında kullanıldığında daldırma ve elektroforetik kaplama makinası ile ilgili önemli tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olayları kapsar (bk. Madde 4). İlave olarak, donanım işaretleme ve asgari kullanım kuralları belirlenir. 1.2 Bu standard aşağıdakileri kapsamaz: ? Otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri, ? Kaldırma teçhizatları, ? Mahfaza, kenar çekmeler (lip extraction), pompalar, ısıtıcılar gibi herhangi bir teknik tertibat olmaksızın daldırmalı ve elektroforetik kaplama tankları ? Organik sıvı kaplama malzemesi hazırlama, tedarik etme ve drenaj sistemleri için makine (pompalar gibi), ? Su ve atık sıvıları arıtma makinaları, ? Tabaka tabaka (web coating) veya rulo kaplama için daldırmalı ve elektrokaplama makinası, ? 1 m3 den daha az hacimli tankı olan daldırmalı ve elektrokaplama makinası. Bu standard, CEN tarafından Avrupa standardı olarak yayınından önce imal edilen daldırmalı veya elektroforetik kaplama işlemleri için endüstriyel makinalara uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir