TS EN 1248+A1 / Döküm makinaları – Aşındırıcı püskürtme teçhizatları için güvenlik kuralları

Bu standard, arzu edilen sonuca ulaşmak için bir aşındırıcı hızlandırma vasıtası olarak santrifüj kuvvet veya basınçlı hava uygulanan teçhizatın işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletme dışı kalması sırasında tasarım, yapım ve tesis etmeye bağlı, önceden tahmin edilen önemli tehlikeler için imalatçının sağlaması gereken kuralları kapsar. Aşındırıcı püskürtme teçhizatı: – Santrifüj püskürtme makinalarını, – Hava püskürtme makinalarını, – İş parçaları için yükleme, taşıma ve boşaltma sistemlerini kapsar. Daha fazla ayrıntı için, Ek A’ya bakınız. Bu standard, Madde 5’te listelendiği gibi, makinanın ömrü boyunca karşılaşabileceği önceden tahmin edilen bütün önemli tehlikeleri kapsar. Bu standard: – Hareketli santrifüj püskürtme teçhizatına, – Hareketli hava püskürtme teçhizatına, – Islak püskürtme teçhizatına, – Genel amaçlı basınçlı hava temin sistemine uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir