TS EN 12418+A1 / Şantiyelerde kullanılan kâgir ve taş kesme makinaları – Güvenlik

Bu standard, en az bir destek yüzeyine sahip taşların, diğer mineral yapı malzemelerinin ve kompozit malzemelerin kesilmesi amacıyla genellikle bina inşaatında kullanılan taşınabilir, çalışma sırasında sabit halde tutulan kâgir ve taş kesme makinalarını kapsar. Aletin döndürülmesi için gerekli güç, elektrikli veya içten yanmalı ana motor tarafından sağlanır. Bu standard, şantiyede kullanım amaçlarına uygun olarak veya imalâtçının öngördüğü şartlar altında kullanıldıklarında kâgir ve taş kesme makinaları ile ilgili önemli bütün tehlikeleri (Madde 4) ihtiva eder. Bu standard, önemli tehlikelerden kaynaklanan riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması için uygun teknik tedbirleri kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir