TS EN 12417+A2 / Takım tezgâhları – Güvenlik – İşleme merkezleri

1.1 Bu standard, işleme merkezlerinin (Madde 3.1’e bkz.) tasarımı, imali ve tesliminden (nakliye ve bakımla ilgili düzenlemeler ile birlikte tezgâhın montajı ve demontajı dâhil) sorumlu kişiler tarafından uyulması gereken teknik güvenlik kurallarını ve koruyucu tedbirleri kapsar. 1.2 Bu standard, tahmin edilebilir makul hatalı kullanım, bakım, temizlik ve ayarlama dâhil, amaçlanan kullanımı dikkate alır. Tezgâha bütün yönlerden erişimin mümkün olabileceğini farz eder. Operatörler ve diğer tehlikeye maruz kişilere yönelik riskleri azaltıcı araçları kapsar. 1.3 Bu standard, tezgâhı oluşturan bileşenlerden birisi olması durumunda, işparçası taşıma tertibatına da uygulanır. 1.4 Bu standard, imalatçı tarafından öngörülen şartlarda, amaçlandığı şekilde kullanılmaları durumunda, işleme merkezleriyle ilgili önemli tehlikelerle ilgilidir (Madde 4’e bkz.). 1.5 Diğer metal işleme işlemlerinden (örneğin; taşlama, tornalama, presle şekil verme, elektro-erozyon, lazerle işleme) kaynaklanan tehlikeler başka standardlarda ele alınmaktadır (Kaynaklara bkz.). 1.6 Bu standard, standardın yürürlüğe girdiği tarihten sonra imal edilen tezgâhlara uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir