TS EN 12198-3+A1 / Makinalarda güvenlik – Makinaların yaydığı radyasyon nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması – Bölüm 3: Zayıflatma veya ekranlama suretiyle radyasyonun azaltılması

Bu standard, bir ışıma tehlikesi içeren makina imalâtçılarının, ışımaya karşı etkin koruyucuların tasarımlanmasına ve imal edilmesine imkân veren araçları kapsar. Farklı ışıma tipleri için zırhların (koruyucuların) tasarımına ait özel teknik ayrıntılar ve makinalar diğer standardlarda verilmektedir. Bu standard, EN 292’de tarif edilen makinalara uygulanır. EN 12198-1 standardı, makinalar tarafından yayılan ışımaya ait risk değerlendirmesi için genel prensipleri kapsar. Işıma yayılımının ölçülmesine ait ayrıntılar EN 12198-2’de verilmiştir. Bu standard, ışıma yayılımın zayıflatma veya ekranlama yapmak suretiyle azaltılması için bir tasarım stratejisini kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir