TS EN 12159 / İnşaat asansörleri – Personel ve malzeme taşımak için – Düşey kılavuz raylı, kabinli

1.1 Bu standard; bir kabine sahip, boşaltma seviyelerine hizmet eden, mühendislik ve yapım sahalarına girmesine müsaade edilen personel tarafından kullanımı amaçlanmış, güç işletmeli geçici olarak monte edilen inşaat asansörlerini (bu standardda “asansörler” olarak isimlendirilecektir) kapsar: – Personelin veya personel ve malzemelerin nakliyesi için tasarımlanmış, – Kılavuzlu, – Düşey ile azami 15 ° açı içerindeki yörüngesi boyunca veya düşey olarak hareket eden, – Tanbur tahrikli tel halat, kremayer dişli ve pinyon dişli veya genişleyen bağlantı mekanizması tarafından desteklenen veya tutulan, – Dikmelerin olduğu yerde, yukarıya doğru dikildiğinde, ayrı yapılardan destekleme gerektirebilir veya gerektirmeyebilir. 1.2 Bu standard, bu gibi donanımın ömrü boyunca çeşitli aşamaları esnasında ortaya çıkan Madde 4’te listelendiği gibi tehlikeleri ve imalatçı tarafından tasarımlandığı gibi kullanıldığında buradaki tehlikelerin azaltılması veya giderilmesi için yöntemleri tanımlar. 1.3 Bu standard; aşağıdakiler için ilave kuralları tanımlamaz: – Zor koşullarda çalışma (aşırı iklim şartları, yüksek manyetik alanlar gibi), – Yıldırımdan koruma, – Belli kurallara maruz çalışma (potansiyel olarak patlayıcı ortamlar gibi), – Elektromanyetik uyumluluk (emisyon, bağışıklık), – Tehlikeli durumlara yol açabilen ortamdaki yüklerin elleçlemesi (erimiş metal, asitler/bazlar, ışıma yayan malzemeler, kırılgan yükler gibi) – İçten yanmalı motorların kullanımı, – Uzaktan kumandaların kullanımı, – İmalat esnasında meydana gelen tehlikeler, – Hareketliliğin sonucu olarak ortaya çıkan tehlikeler, – Kamu yolu üzerindeki direklerin sonucu olarak ortaya çıkan tehlikeler, – Depremler. 1.4 Bu standard aşağıdakilere uygulanamaz: – Sadece EN 12158-1 ve EN 12158-2’de belirtilen mamullerin nakliyesinde kullanılan inşaat asansörleri, – EN 81-1, EN 81-2, EN 81-3 ve EN 81-43’e uygun asansörler, – Kaldırma teçhizatlarından sarkan iş kabinleri, – Forklift çatalları üzerinde taşınan iş platformları, – EN 1495’de belirtilen iş platformları, – Kablo ile çalışanlar, – Özellikle askeri amaçlar için tasarımlanmış asansörler, – Maden asansörleri, – Tiyatro asansörleri, – EN olarak yayın tarihinden önce imal edilen düşey kılavuzlu kabinli personel ve malzeme için inşaat asansörleri, – Hidrolik tahrik/frenleme sistemleri ve hidrolik güvenlik tertibatları olan asansörler. Bu standard, EN olarak yayın tarihinden önce imal edilen düşey kılavuzlu kabinli personel ve malzeme için inşaat asansörlerine uygulanamaz. 1.5 Bu standard, asansör montajını kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir