TS EN 1093-1 / Makinelerde güvenlik – Havayla taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi – Bölüm 1: Deney metodlarının seçimi”

Bu standard; – Makinelerden çıkan kirleticilerin emisyon değerlendirmesi için kullanılabilecek parametrelerin tarifini, – Farklı uygulama alanlarına ve kirleticilere maruz kalınmasının etkileri dahil makine tiplerine göre uygun deney metodunun seçilmesi için bir temel oluşturulmasını kapsar. Deney metotları bu standardın ek bölümlerinde verilmiştir. (Çizelge 1 ve Ek A).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir