Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/u8688116/cedanismani.com/wp-content/uploads 2014/35/AB | Alçak Gerilim Yönetmeliği | CE Danışmanı

2014/35/AB

Alçak Gerilim Yönetmeliği

flag-2608475_1280_crop

İlgili Bakanlık

Kapsam

Kapsam içi

 • Alternatif akım (AC) için 50 V – 1000 V, doğru akım (DC) için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

Kapsam dışı

 • Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli ekipmanlar,

 • Radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli ekipmanlar,

 • Yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar,

 • Elektrik sayaçları,

 • Evsel kullanım için fişler ve prizler,

 • Elektrikli çit kontrolörleri,

 • Radyoelektriksel parazit,

 • Gemilerde, uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere özel tasarlanan ve uluslarası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli ekipmanlar,

 • Ar-Ge tesislerinde sadece profesyonel kişiler tarafından kullanılması için özel üretilmiş değerlendirme kitleri.

2014/35/AB Gereklilikler

Üreticilerin, ürettikleri ürünlerini 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği’nde belirtilen temel sağlık ve güvenlik kuralları gereklerine uygun şekilde üretmeleri ve piyasaya arz etmeleri gerekmektedir. Üretici CE işareti iliştirilen tüm ürünlerin güvenliğinden ve ilgili yönetmeliğin gerekliliklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

 • Ürünlerin varsa uyumlaştırılmış harmonize standartlarına uyulmalı, yoksa genel elektriksel güvenlik standartlarının gerekliliklerini yerine getirmelidir.
 • Standartlarda ilgili ürünlerin hangi yalıtım değerine sahip olmaları gerektikleri yazmaktadır. Gerekli LVD testleri ile ürünlerin yalıtım dirençleri ölçülmeli, raporlanmalı ve saklanmalıdır.
 • Yönetmeliğe uygun bir teknik dosya hazırlanmalı ve ilgili bakanlığın denetimine hazır şekilde son üretim tarihini takip eden 10 yıl boyunca saklanmalıdır.
 • Ürünlerin farklı yönetmeliklerin kapsamına girip girmediği kontrol edilmelidir. Farklı bir yönetmeliğin kapsamına girmesi durumunda bu yönetmeliklerin gereklilikleri de karşılanmalıdır.
 • Teknik dosya ve yönetmelik gereklilikleri tamamlandığında uygun bir deklarasyon hazırlanmalı ve ürün üzerine CE işareti iliştirilmelidir. (ürün üzerine CE işareti iliştirilemediği durumlarda paketinin üzerine ve ürün yanında gidecek evraklar üzerine uygun şekilde CE işareti iliştirilebilir)

2014/35/AB Harmonize Standartlar

TitleContentCategories
TS EN 60204-32 / Makinalarda güvenlik – Makinalardaki elektriksel cihazlar – Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar2014/35/AB2018-10-01 15:19:39
TS EN 60204-1 / Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallarBu standard, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.2014/35/AB2018-10-01 15:18:39
TS 805 EN 60155 / Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericilerBu standard, ön ısıtmalı tüp biçimli fluoresan lambalara yolverilmesinde kullanılan değiştirilebilir ışıltılı yol vericileri kapsar.2014/35/AB2018-10-01 15:17:38
TS EN 60143-2 / Seri kondansatörler – Güç sistemleri için – Bölüm 2: Seri kondansatör bataryaları için koruyucu donanımBu standard, gücü faz başına 10 Mvar’dan daha büyük olan seri kondansatör bataryaları için kullanılan koruyucu donanımı kapsar.2014/35/AB2018-10-01 15:15:40
TS EN 60127-1 / Minyatür sigortalar – Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleriBu standard, normal olarak bina içinde kullanılması amaçlanan elektrik cihazlarının, elektronik donanım ve bileşen bölümlerinin korunması için kullanılan minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının bütün tiplerine (örneğin, kartuş değiştirme elemanları, alt minyatür değiştirme elemanları, üniversal modüler değiştirme elemanları) uygulanabilen genel kuralları ve …2014/35/AB2018-10-01 15:14:26
TS 3558 EN 60110-1 / Endüksiyonlu ısıtma tesisleri için güç kondansatörleri – Bölüm 1: GenelBu standard, özellikle, frekans aralığı 50 kHz’e kadar olan, kontrollü veya ayarlanabilir a.a. gerilim sistemli ve 3,6 kV’u aşmayan beyan gerilimli, endüksiyonlu ısıtma, eritme, karıştırma veya döküm tesislerinde ve benzer uygulamalarda, güç faktörünü düzeltmek için tasarlanan dâhilî kondansatör birimleri ve …2014/35/AB2018-10-01 15:12:24
TS EN 62368-1 / Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı – Bölüm 1: Güvenlik kuralları2014/35/AB2018-10-01 15:10:40
TS EN 60051-1 / Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları – Doğrudan harekete geçen analog göstergeli – Bölüm 1: Bütün bölümler için ortak olan tarifler ve genel özelliklerIEC 60051’in bu kısmı, analog elektriksel ölçüm aletlerini ve aksesuarlarını gösteren doğrudan harekete geçirme için tanımlar ve genel gereksinimleri belirtir.2014/35/AB2018-10-01 15:09:38
TS EN 60034-1 / Döner elektrik makineleri – bölüm 1: Beyan karakteristikleri ve çalışma karakteristikleriBu standard, başka IEC standardlarının, örneğin IEC 60349 [10], kapsamı dışındaki tüm döner elektrik makinelerine uygulanır.2014/35/AB2018-10-01 15:08:34
TS EN 50618 / Fotovoltaik sistemler için elektrik kabloları (BT(DE/NOT)258)Bu standard özellikle Doğru Akım (d.a.) tarafındaki tesisler için Fotovoltaik (PV) Sistemlerde kullanılan kabloları belirler.2014/35/AB2018-10-01 15:07:23
TS EN 50615 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Elektrik ocaklarında (setüstü) yangın önleme ve bastırma amacıyla kullanılan düzenlere ait özel kurallarBu Avrupa Standardı, pişirme işleminden veya ocak üzerinde bırakılan yanıcı mazemeden kaynaklanan yangının algılanması, önlenmesi ve bastırılması için kullanılan elektrikli cihazların güvenliğini kapsar.2014/35/AB2018-10-01 15:06:04
TS EN 50565-2 / Elektrik kabloları- Beyan gerilimi 450/750 V (U0/U) ‘u aşmayan kabloların kullanımı için kılavuz- Bölüm 2: ilgili özel rehberlik2014/35/AB2018-10-01 15:04:45
TS EN 50565-1 / Elektrik kabloları- Beyan gerilimi 450/750 V (U0/U) ‘u aşmayan kabloların kullanımı için kılavuz- Bölüm 1: Genel kılavuz2014/35/AB2018-10-01 15:03:34
TS EN 50557 / Devre kesiciler için otomatik tekrar kapatma cihazlarının özellikler-Ev ve benzeri yerler için rcbos-Rccbs2014/35/AB2018-10-01 15:01:58
TS EN 50556 / Yol trafik işaret sistemleriBu standard, Yol Trafik İşaret Sistemlerinin geliştirilmesi, tasarımı, deneye tabi tutulması, tesisi ve bakımı dâhil bu sistemlere ait kuralları kapsar.2014/35/AB2018-10-01 15:00:38
TS EN 50550 / Şebeke frekanslı aşırı gerilim koruma düzeni – ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için (pop)Bu standard, EN 60898-1 veya EN 60898-2’ye uygun bir CB, EN 61008-1’e uygun bir RCCB veya EN 61009-1’e uygun bir RCBO olan bir ana koruma düzeni ile birlikte kullanılması ön görülen, beyan frekansı 50 Hz, beyan gerilimi 230 V a.a.(faz …2014/35/AB2018-10-01 14:58:10
TS EN 50539-11 / Alçak gerilim için ani yükselmelere karşı koruma cihazları – DC içeren ani yükselmelere karşı koruma cihazları Bölüm 11 : Fotovoltaik uygulamlarda kullanılan SPD’ler için gereklilikler ve testler2014/35/AB2018-10-01 14:57:05
TS EN 50525-1 / Elektrik kabloları – Alçak gerilim enerji kabloları – Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan – Bölüm 1: Genel özelliklerBu standard, güç tesislerinde ve bina içi ve sanayi cihazlarında ve teçhizatta kullanılan, beyan gerilimleri U0/U en çok 450/750 V a.a. olan rijit ve bükülgen enerji kabloları için genel özellikleri kapsar.2014/35/AB2018-10-01 14:56:05
TS EN 50520 / Kablolar – Yeraltı tesislerinde gömülü boruların veya kabloların yerinin uyarılması ve korunması için kapak levhaları ve kapak şeritleriBu standard, yeraltı tesislerinde gömülü boruların veya kabloların yerinin mekanik korunması, tanıtılması ve uyarılması için kullanılan kapak levhalarının ve kapak şeritlerinin özelliklerini ve deneylerini kapsar.2014/35/AB2018-10-01 14:54:27
TS EN 50497 / Pcv yalıtımlı ve kılıflı kablolardan yayılan plastikleştirici riskinin değerlendirilmesi için tavsiye edilen deney metodu2014/35/AB2018-10-01 14:52:19
TS EN 50491-6-1 / Ev ve bina elektronik sistemleri (EBES) ve bina otomasyon ve kontrol sistemleri (BOKS) için genel özellikler – Bölüm 6-1: EBES kurulumu- Kurulum ve planlama2014/35/AB2018-10-01 14:43:55
TS EN 50491-4-1 / Ev ve bina elektronik sistemleri (EBES) ve bina otomasyon ve kontrol sistemleri (BOKS) – Bölüm 4-1: Bina elektronik sistemleri (EBES) ve bina otomasyon ve kontrol sistemlerine (BOKS) entegre edilmesi öngörülen ürünlerle ilgili genel fonksiyonel güvenlik kuralları2014/35/AB2018-10-01 14:42:45
TS EN IEC 63044-3 / Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (EBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BOKS) – Bölüm 3:Elektrik güvenliği gereksinimleriIEC 63044-3: 2017, HBES / BACS cihazları için ürün güvenlik standartlarına ek olarak HBES / BACS ağı ile ilgili elektriksel güvenlik gereksinimlerini de sağlar. Ayrıca, herhangi bir HBES / BACS ürün güvenlik standardının bulunmadığı HBES / BACS ağında kullanılan cihazlar …2014/35/AB2018-10-01 14:37:08
TS EN 50445 / Direnç kaynağı, ark kaynağı ve benzer işlemler için kullanılan donanımın, elektromanyetik alanlara (0 Hz – 300 GHz) maruz kalan insanlarla ilgili temel kısıtlamalara uygunluğuna göstermek için ürün ailesi standard2014/35/AB2018-10-01 14:35:33
TS EN 50441-4 / Kablolar – Konutlarda bina içi haberleşme tesisleri için – Bölüm 4: 1200 mhz’e kadar olan kablolar – Derece 32014/35/AB2018-10-01 14:34:24
TS EN 50441-3 / Kablolar – Konutların bina içi haberleşme tesisleri için – bölüm 3: Ekranlı kablolar – Derece 3Bu Standard konutların bina içi kablaj sistemlerinde tesis edilmesi için kullanılan kabloları kapsar.2014/35/AB2018-10-01 14:33:28
TS EN 50441-2 / Kablolar – Konutlarda bina içi haberleşme tesisleri için – Bölüm 2: Ekranlı kablolar – Derece 12014/35/AB2018-10-01 14:32:01
TS EN 50441-1 / Kablolar – Konutlarda bina içi haberleşme tesisleri için – Bölüm 1: Ekransız kablolar – Derece 12014/35/AB2018-10-01 14:30:33
TS EN 60669-2-5 / Anahtarlar- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatı için – Bölüm 2-5: Özel Kurallar – Evlerde ve bina elektronik sistemlerinde kullanılan anahtarlar ve ilgili yardımcı donanımlar (HBES)Bu standard, çalışma gerilimi 250 V a.a.’yı aşmayan ve beyan akımı 16 A’ya (16 A dahil) olan, evlerde ve bina elektronik sistemlerinde kullanılan anahtarlar ile ilgili hususları kapsar.2014/35/AB2018-10-01 14:29:35
TS EN 50407-3 / Haberleşme şebekelerinde kullanılan yüksek bit hızlı sayısal erişimli çok çiftli kablolar – Bölüm 3: En fazla 100 m bağlantı uzunluğu için evrensel servisleri, xDSL ve IP üzerindeki 100 Mbit/s’e kadar uygulmaları destekleyen 100 MHz’e kadar bina içi çok çiftli/dörtlü dikey kablolarBu standard, evrensel servisleri, xDSL ve IP üzerindeki 100 Mbit/s’e kadar uygulmaları destekleyen toplu yaşam birimlerinin kablo bacalarında bulunan bina içi çok çiftli/dörtlü kabloları kapsar.2014/35/AB2018-10-01 14:20:38
TS EN 50407-1 / Yüksek bit hızlı telekomünikasyon şebekelerde kullanılan son kullanıcı çok çiftli kablolar – Bölüm 1: Bina dışı kablolar2014/35/AB2018-10-01 14:19:30
TS EN 50406-2 / Yüksek bit hızlı telekomünikasyon şebekelerde kullanılan son kullanıcı çok çiftli kablolar – Bölüm 2: Oluk ve gömme kablolar2014/35/AB2018-09-30 22:29:47
TS EN 50406-1 / Yüksek bit hızlı telekomünikasyon şebekelerde kullanılan son kullanıcı çok çiftli kablolar – Bölüm 1: Havai kablolar2014/35/AB2018-09-30 22:20:54
TS EN 50396 / Kablolar – Elektriksel olmayan deney metotları – Alçak gerilim enerji kabloları içinBu standard harmonize edilmiş alçak gerilim enerji kabloları için kullanılan elektriksel olmayan deney metotlarını kapsar.2014/35/AB2018-09-30 22:19:58
TS EN 50395 / Kablolar – Elektriksel deney metotları – alçak gerilim enerji kabloları içinBu Standard harmonize edilmiş alçak gerilim enerji kabloları için kullanılan elektriksel deney metotlarını kapsar.2014/35/AB2018-09-30 22:18:51
TS EN 50369 / Sıvı geçirmez kılıf sistemleri – Kablo tesisi içinBu standard, 1000 V a.a ve/veya 1500 V d.a.’ya kadar olan elektriksel tesislerde veya haberleşme tesislerindeki yalıtılmış iletkenlerin ve/veya kabloların korunması ve tesisi için alev yaymayan bükülgen sıvı geçirmez kılıf sistemleri için suyun girişine karşı özellikleri ve deneyleri kapsar.2014/35/AB2018-09-30 22:17:39
TS EN 50364 / Elektronik nesne izlemesinde kullanılan, 0 Hz ila 300 GHz frekans aralığında çalışan cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlara insanın maruz kalması ile ilgili ürün standardı, Radyo Frekans Tanıtma(RFID) ve benzer uygulamalarBu ürün standardı, elektromanyetik alanlara maruz kalma ile ilgili olarak elektronik eşya gözetimi (EAS), radyo frekansı tanımlama (RFID) ve benzeri uygulamalarda kullanılan 0 Hz ila 300 GHz frekans aralığında çalışan cihazlar için geçerlidir. Bu genel standardın amacı; elektrik, manyetik ve …2014/35/AB2018-09-30 22:16:27
TS EN 50363-10-2 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 10-2 : Muhtelif kılıf bileşikleri – Termoplâstik poliüretanBu standard, Çizelge 1’de verilen harmonize edilmiş termoplâstik polıüretan kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 serisinde ve EN 50396’da verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:15:12
TS EN 50363-10-1 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 10-1 : Muhtelif kılıf bileşikleri – Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)Bu standard, Çizelge 1’de verilen harmonize edilmiş çapraz bağlı PVC kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 serisinde verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:13:54
TS EN 50363-9-1 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 9-1 : Muhtelif yalıtım bileşikleri – Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)Bu standard, Çizelge 1’de verilen çapraz bağlı PVC yalıtım bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 serisinde verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:11:05
TS EN 50363-8 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 8 : Halojensiz, termoplâstik kılıf bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen harmonize edilmiş halojen içermeyen ,termoplâstik kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. Uygunluğun doğrulanması için ilgili deney metotları EN 60811 (seri), EN 60684-2 (seri), EN 50396 ve HD 21.14’te verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:09:36
TS EN 50363-7 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 7: Halojensiz, termoplastik yalıtım bileşikleriBu standard Çizelge 1’de verilen harmonize edilmiş halojensiz, termoplastik kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar.2014/35/AB2018-09-30 22:08:22
TS EN 50363-6 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – bölüm 6: Halojensiz, çapraz bağlı kılıf bileşikleriBu standard Çizelge 1’de verilen harmonize edilmiş halojensiz, çapraz bağlı kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar.2014/35/AB2018-09-30 22:07:03
TS EN 50363-5 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşikleriBu standard Çizelge 1’de verilen harmonize edilmiş halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar.2014/35/AB2018-09-30 22:05:46
TS EN 50363-4-2 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 4-2: Pvc örtü bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen PVC örtü bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 serisinde verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:04:29
TS EN 50363-4-1 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 4-1 : Pvc kılıf bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen PVC kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 serisinde verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:03:10
TS EN 50363-3 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 3 : Pvc yalıtım bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen PVC yalıtım bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811’de ve EN 50396’da verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 22:01:55
TS EN 50363-2-2 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elâstomerik örtü bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen çapraz bağlı elâstomerik örtü bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 Standard serilerinde verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 21:58:05
TS EN 50363-2-1 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – bölüm 2-1: Çapraz bağlı elâstomerik kılıf bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen çapraz bağlı elâstomerik kılıf bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811 serisinde ve EN 50396’da verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 21:56:25
TS EN 50363-1 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – alçak gerilim enerji kabloları için – bölüm -1: Çapraz bağlı elâstomerik yalıtım bileşikleriBu standard, Çizelge 1’de verilen çapraz bağlı elâstomerik yalıtım bileşiklerinin fiziksel özellikleri için olan şartları kapsar. İlgili deney metotları EN 60811’de ve EN 50396’da verilmiştir.2014/35/AB2018-09-30 21:54:46
TS EN 50363-0 / Kablolar – Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri – Alçak gerilim enerji kabloları için – Bölüm 0: Genel bilgilerEN 50363 serisinin çeşitli bölümleri harmonize edilmiş alçak gerilim enerji kabloları için kullanılan yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri için olan özellikleri kapsar.2014/35/AB2018-09-30 21:47:17
TS EN 50290-4-2 / Haberleşme kabloları – Bölüm 4-2: Kabloların kullanımı ile ilgili genel değerlendirmeler – Kullanma kılavuzu2014/35/AB2018-09-30 21:45:49
TS EN 50290-4-1 / Haberleşme kabloları- Bölüm 4-1: Kabloların kullanımı için genel değerlendirmeler- Çevre şartları ve emniyet kuralları2014/35/AB2018-09-30 21:44:24
TS EN 50290-2-30 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-30: Genel tasarım kuralları ve imalat- Poli (tetrafloroetilen-Hekzafloropropilen) (fep) yalıtım ve kılıf hamurlarıBu standart, haberleşme kablolarında kullanılan çapraz bağlı PE yalıtım bileşikleri için özel gereksinimler sunar.2014/35/AB2018-09-30 21:43:07
TS EN 50290-2-29 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-29: Genel tasarım kuralları ve imalat-Çapraz bağlı pe yalıtım hamurlarıBu standard, haberleşme kablolarında kullanılan çapraz bağlı PE yalıtım hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 21:41:40
TS EN 50290-2-28 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-28: Genel tasarım kuralları ve imalat-Dolgulu kablolar için dolgu hamurlarıBu standard haberleşme kablolarında kullanılan dolgulu kabolar için dolgu hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 21:40:00
TS EN 50290-2-27 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurlarıBu standard haberleşme kablolarında kullanılan halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 21:38:40
TS EN 50290-2-26 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-26: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım hamurlarıBu standard, haberleşme kablolarında kullanılan halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 21:37:12
TS EN 50290-2-25 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-25: Genel tasarım kuralları ve imalat-Polipropilen yalıtım hamurları2014/35/AB2018-09-30 21:35:56
TS EN 50290-2-24 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe kılıf hamurlarıBu standard haberleşme kablolarında kullanılan polietilen (PE) kılıf hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 21:33:27
TS EN 50290-2-23 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-23: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe yalıtım hamurları2014/35/AB2018-09-30 21:31:42
TS EN 50290-2-22 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-22: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc kılıf hamurlarıBu standard, haberleşme kablolarında kullanılan PVC kılıf hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 15:23:03
TS EN 50290-2-21 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc yalıtım hamurlarıBu standard, haberleşme kablolarında kullanılan PVC yaıltım hamurlarının özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 15:20:41
TS EN 50290-2-20 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-20: Genel tasarım kuralları ve imalat-GenelBu standard, haberleşme kablolarının genel tasarım kuralları ve imalatta kullanılan malzemelerin özelliklerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 15:16:47
TS EN 50290-2-1 / Haberleşme kabloları-Bölüm 2-1:Ortak tasarım kuralları ve yapılış2014/35/AB2018-09-30 15:15:26
TS EN 50289-1-4 / Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-4: Elektriksel deney metotları- Yalıtım direnci2014/35/AB2018-09-30 15:14:21
TS EN 50289-1-3 / Haberleşme kabloları- Deney metotları için- Özellikler- Bölüm 1-3: Elektriksel deney metotları- Dielektrik dayanıklılık2014/35/AB2018-09-30 15:13:12
TS EN 50288-11-2 / Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-2: 1 MHz den 500 MHz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı- çalışma alanı ve veri merkezi uygulamaları için parça kablosu2014/35/AB2018-09-30 15:12:09
TS EN 50288-11-1 / Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-1:500 MHz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.2014/35/AB2018-09-30 15:09:30
TS EN 50288-10-2 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 10-2: 1 MHz den 500 MHz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı – çalışma alanı ve veri merkezi uygulamaları için parça kablosu2014/35/AB2018-09-30 15:08:26
TS EN 50288-10-1 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 10-1: 500 Hz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı – Yatay ve bina ana omurga kabloları2014/35/AB2018-09-30 15:06:40
TS EN 50288-9-2 / Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-2: 1 MHz den 1000 MHz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı- çalışma alanı ve veri merkezi uygulamaları için parça kablosu2014/35/AB2018-09-30 15:04:47
TS EN 50288-9-1 / Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-1:1000 MHz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.2014/35/AB2018-09-30 14:59:16
TS EN 50288-8 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolda kullanılan çok elemanlı metalik kablolar -Bölüm 8 : 2 MHz’e kadar karakterize tip 1 kablolar için kurallar2014/35/AB2018-09-30 14:57:19
TS EN 50288-7 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar – Bölüm 7:Ölçme ve kontrol kabloları için bölüm özellik standardıBu standard, analog veya sayısal işaret iletiminde ölçü aletlerini ve kontrol sistemlerini bağlamak için uygun olan çok elemanlı kabloları kapsar.2014/35/AB2018-09-30 14:55:31
TS EN 50288-6-2 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 6-2: 250 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlanmamış kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:53:57
TS EN 50288-6-1 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 6-1: 250 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlanmamış kablolar için bölüm özellik standardı; Yatay ve bina ana omurga kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:50:42
TS EN 50288-5-2 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 5-2: 250 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:48:50
TS EN 50288-5-1 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 5-1: 250 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Yatay ve bina ana omurga kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:14:15
TS EN 50288-4-2 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 4-2: 600 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:13:15
TS EN 50288-4-1 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 4-1: 600 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Yatay ve bina ana omurga kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:11:55
TS EN 50288-3-2 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 3-2: 100 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlanmamış kablolar için bölüm özellik standardı; Yatay ve bina ana omurga kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:10:48
TS EN 50288-3-1 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 3-1: 100 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlanmamış kablolar için bölüm özellik standardı; Yatay ve bina ana omurga kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:09:43
TS EN 50288-2-2 / Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar – Bölüm 2-2: 100 mhz’e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:07:31
TS EN 50288-2-1 / Anolog ve sayısal haberleşme ve kontrol devrelerinde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar – Bölüm 2-1: 100 mhz’e kadar karakterize edilen ekranlanmış kablolar için özellikler – Yatay ve bina kabloları2014/35/AB2018-09-30 14:02:34
TS EN 50274 / Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni üniteleri- elektrik çarpmasına karşı koruma – Tehlikeli gerilimli bölümlere istenmeden yapılan doğrudan temasa karşı korumaBu standard, beyan gerilimleri a.a. 1000 V’u veya d.a. 1500 V’u aşmayan alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni ünitelerini kapsar.2014/35/AB2018-09-30 13:59:08
TS EN 60754-2 / Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney – Bölüm 2: Asitlik (pH ölçümü ile) ve iletkenliğin tayiniIEC 60754’ün bu bölümü, yanma sırasında açığa çıkan gazlardan oluşan sulu çözeltinin asitlik (pH) ve iletkenliğinin ölçülmesi yoluyla, elektrik veya fiber optik kablo yapılarından alınan malzemelerin yanması sırasında ortaya çıkan gazların potansiyel aşındırıcılığının tayinine ilişkin donanımı ve ilgili prosedürü kapsar. …2014/35/AB2018-09-30 13:57:05
TS EN 60754-1 / Kablolar-Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney bölüm 1:Halojen asit gazı miktarının tayiniIEC 60754’ün bu bölümü, yanma sırasında açığa çıkan gazlardan oluşan sulu çözeltinin asitlik (pH) ve iletkenliğinin ölçülmesi yoluyla, elektrik veya fiber optik kablo yapılarından alınan malzemelerin yanması sırasında ortaya çıkan gazların potansiyel aşındırıcılığının tayinine ilişkin donanımı ve ilgili prosedürü kapsar. …2014/35/AB2018-09-30 13:54:37
TS EN 62444 / Elektrik tesisatları için kablo rekorları2014/35/AB2018-09-30 13:53:03
TS EN 50250 / Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleriBu standard, endüstriyel tipteki bir elektrik fişi, yalıtkan bir malzemeden oluşmuş bir mahfazası ve ev ve benzeri kullanımlar için prizlerin ilgili millî standardlara uygun, 16 A’ya kadar beyan akımı olan, temelde bina içinde veya bina dışında endüstriyel kullanım için amaçlanan …2014/35/AB2018-09-30 13:51:52
TS EN 50214 / Kablolar – Polivinil klorür kılıflı-Yassı, bükülgenBu standard insan ve yük asansörlerinde kullanılan beyan gerilimi U0/U 300/500 V olan ve sabit ve gezer vinçler gibi genel amaçlar ile özel uygulamalar için beyan gerilimi U0/U 450/750 V olan yassı, PVC yalıtımlı ve PVC kılıflı kablolar ile ilgili …2014/35/AB2018-09-30 13:50:35
TS EN 50178 / Elektronik cihazlar-Güç tesisatlarında kullanılanBu standard güvenlik ve güvenirlilikle ilgili tekdüze bir teknik seviyenin gerekli olduğu güç donanımlarında elektronik cihazların (EC) kullanımını kapsar.2014/35/AB2018-09-30 13:49:21
TS EN 50156-2 / Fırınlar ve yardımcı donanımlar için elektrikli donanımlar – Bölüm 2: Güvenlik cihazları ve alt sistemlerin tasarımı, gelişimi ve tip onayı için kurallarBu standard, katı, sıvı veya gaz yakıtlar ve bunların yardımcı donanımları ile çalıştırılan fırınlara ilişkin güvenlikle ilgili sistem için tasarım, geliştirme ve güvenlikle ilgili donanımın onaylanmasına ilişkin kuralları kapsar.2014/35/AB2018-09-30 13:48:04
TS EN 50156-1 / Fırınlar ve yardımcı donanımlar için elektrikli donanımlar – Bölüm 1: Uygulama tasarımı ve tesis için kurallar2014/35/AB2018-09-30 13:46:45
TS EN 50117-4-2 / Koaksiyel kablolar – Bölüm 4-2: kablo dağıtım şebekelerinde kullanılan 6 GHz’e kadar CATV kablolar için Seksiyonel şartname2014/35/AB2018-09-30 13:45:28
TS EN 50117-4-1 / Koaksiyel kablolar-Bölüm 4-1:EN 50173’e göre bct kablolama için kabloların kısım özellikleri- 5 Mhz-3000 Mhz de çalışan sistemler için bina içinde döşenen kablolar2014/35/AB2018-09-30 13:44:07
TS EN 50117-3-1 / Kablolar- Koaksiyel kablolar – Bölüm 3-1: Telekomünikasyon uygulamalarında kullanılan kabloların kısım özellikleri – Sayısal haberleşme sistemlerinde kullanılan minyatürize edilmiş kablolarBu standard – telekomünikasyon uygulamalarındaki sayısal haberleşme sistemlerinde kullanılan tekli ve/veya çoklu minyatürize edilmiş koaksiyel kabloları kapsar. Genel özelliklerle ilgili olan EN 50117-1 ile birlikte kullanılmalıdır.2014/35/AB2018-09-30 13:42:30
TS EN 50117-2-5 / Eş eksenli kablolar – Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı – 5 Mhz – 3000 Mhz’de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları2014/35/AB2018-09-30 13:40:53
TS EN 50117-2-4 / Koaksiyel kablolar Bölüm 2-4: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolara ait kısım özellikleri standardı – 5 MHz – 3 000 MHz’de çalışan sistemler için bina içi iniş kablolarıBu Avrupa Standardı, EN 50117-1 ile ilgilidir ve bu genel özellikler standardı ile birlikte okunması tavsiye edilir. Bu standart, -40 °C ila +70 °C 1) sıcaklık aralığında ve 5 MHz ila 3 000 MHz frekanslarında çalışan ve EN 50083’ün gerekliliklerine …2014/35/AB2018-09-30 13:39:31
TS EN 50117-2-3 / Eş eksenli kablolar – Bölüm 2-3: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı – 5 Mhz – 1000 Mhz’de çalışan sistemler için dağıtım ve ana hat kabloları2014/35/AB2018-09-30 13:34:29
TS EN 50117-2-2 / Koaksiyel kablolar – Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname – 5 MHz’de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar – 1 000 MHz2014/35/AB2018-09-30 13:33:15
TS EN 50117-2-1 / Kablolar – Koaksiyel kablolar – Bölüm 2-1: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan – 5 Mhz-1000 Mhz’de çalışan sistemlerde bina içi saplama kabloları için kısım özellikleriBu standard – 40 0C ile + 70 0C arasındaki sıcaklıklarda ve 5 MHz ile 1000 MHz arasındaki frekanslarda çalışan ve EN 50083’ deki özelliklere uygun kablolu dağıtım sistemlerinde kullanılan bina içi bağlantı kablolarını kapsar.2014/35/AB2018-09-30 13:32:07
TS EN 50117-1 / Kablolar- Koaksiyel kablolar – Bölüm 1: Genel özelliklerBu standard analog ve sayisal sistemlerde kullanılan koaksiyel kabloları kapsar.2014/35/AB2018-09-30 13:30:08
TS EN 50106:2008 / Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – En 60335-1 kapsamındaki cihazlarla ilgili rutin deneyler için özel kurallar2014/35/AB2018-09-30 13:28:58
TS EN 50085-2-4 / Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm-2-4:İlgili özellikler-Servis kutupları ve servis mesnetleri için2014/35/AB2018-09-30 13:01:42
TS EN 50085-2-3 / Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri – Elektrik tesisatları için – Bölüm 2-3: İlgili özellikler – Kabinlerde tesis edilmesi amaçlanmış oluklu olan donanımlı kablo kanal sistemleri içinBu standard, elektriksel ve/veya haberleşme sistem tesisatlarındaki yalıtılmış iletkenlerin, kabloların ve mümkün olabilen diğer elektriksel teçhizatın tesis edilmesi ve gerekli olduğu durumda elektriksel koruma nedeniyle ayrılması için amaçlanmış donanımlı kablo kanalı sistemleri (CTS) ve kablo kanal sistemleri (CDS) için olan …2014/35/AB2018-09-30 13:00:11
TS EN 50085-2-2 / Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri – elektrik tesisatları için – Bölüm 2-2: Zemin altına, zemine gömülü veya zemin üzerine monte edilmesi için amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleriBu standard, elektriksel ve/veya haberleşme sistem tesisatlarındaki yalıtılmış iletkenlerin, kabloların ve mümkün olabilen diğer elektriksel cihazların tesis edilmesi ve gerekli olduğu durumda elektriksel koruma nedeniyle ayrılması için amaçlanmış donanımlı kablo kanalı sistemleri (CTS) ve kablo kanal sistemleri (CDS) için olan …2014/35/AB2018-09-30 12:58:37
TS EN 50085-2-1 / Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri – elektrik tesisatları için – Bölüm 2-1: Duvarlara ve tavanlara monte edilmesi amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleriBu standard, elektriksel ve/veya haberleşme sistem tesisatlarındaki yalıtılmış iletkenlerin, kabloların ve mümkün olabilen diğer elektriksel cihazların tesis edilmesi ve gerekli olduğu durumda elektriksel koruma nedeniyle ayrılması için amaçlanmış donanımlı kablo kanalı sistemleri (CTS) ve kablo kanal sistemleri (CDS) için olan …2014/35/AB2018-09-30 12:56:49
TS EN 50085-1 / Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri – elektrik tesisatları için – Bölüm 1: Genel özelliklerBu standard elektriksel ve/veya haberleşme sistem tesisatlarındaki yalıtılmış iletkenlerin,kabloların ve mümkün olabilen diğer elektriksel cihazların tesis edilmesi ve gerekli olduğu durumda elektriksel olarak koruyucu ayıma için amaçlanmış donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri için olan özellikleri ve deneyleri …2014/35/AB2018-09-30 12:54:51
TS EN 50065-4-7 / 3 khz – 148,5 khz ve 1,6 mhz – 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme – Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri – Güvenlik kurallarıBu Avrupa ürün güvenlik standardı; bağlantı uçlarıyla veya bir yeniden kablaj yapılamaz kordon ve bir (çoklu) priz-çıkışıyla veya bir cihaz çıkışıyla bağlantı için filtre bölümü, bir priz veya bir cihaz girişi veya bir alt yapıya sahip meskenlerde ve benzeri kullanım …2014/35/AB2018-09-30 12:53:09
TS EN 50065-4-2 / Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kurallarıBu standard, 125 A’i geçmeyen bir anma akımı ve a.a 250 V’u geçmeyen fazdan nötüre bir gerilim için kullanılan ana haberleşme sistemindeki ayırma filtreleri ve faz birleştiricisi gibi elektrik donanımlarını kapsar. Bu sonanımların evlerde, ticari ve hafif endüstriyel binalar dahil …2014/35/AB2018-09-30 12:51:12
TS EN 62949 / Bilgi ve iletişim ağlarına bağlanacak donanım için özel güvenlik kurallarıBu standard, bir bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) ağ sonlandırmasına bir iletişim terminali olarak bağlanacak ve tasarlanması amaçlanan ekipmanın arabirimi için geçerlidir.2014/35/AB2018-09-22 14:23:24
TS HD 639 S1 / Elektrikli yardımcı donanımlar – Ayrılmaz aşırı akım koruyucusuz taşınabilir artık akım düzenleri – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (prcd)Bu standard ev ve benzeri yerlerde kullanılan, işlev olarak hat gerilimine bağımlı olan veya bağımlı olmayan, bir fiş, bir artık akım düzeni (RCD) ve bir veya daha fazla priz veya bir bağlantı düzeninden oluşan (bundan sonra, taşınabilir artık akım düzenleri …2014/35/AB2018-09-22 14:22:40
TS HD 627 S1 / Kablolar – Çok damarlı ve çok çiftli – Yer altında ve yer üstünde tesis edilenBu standard, beyan gerilimi 1 kV’a kadar olan ve 80 V etkin bir gerilim üzerinde çalışan sabit tesisler için çok damarlı, çok çiftli rijit ve bükülgen iletkenli kabloları kapsar. Yalıtım ve kılıf i termoplastik veya termoset, halojenli veya halojensiz olabilir.2014/35/AB2018-09-22 14:22:14
TS HD 626 S1 / Kablolar- Hava hattı dağıtım kabloları- Bayan gerilimi (uq/u(um):0,6/1 (1,2) kv olanBu standard en yüksek sistem gerilimi 1,2 kV’u geçmeyen esas olarak genel dağıtım için olan hava hattı güç dağıtım sistemlerinde kullanılan ve beyan gerilimi (Uq/U(Um):0,6/1 (1,2) kV olan kablolara uygulanır.2014/35/AB2018-09-22 13:13:36
TS HD 605 S2 / Kablolar – Elektrik kabloları – İlave deney metotlarıBu standard, beyan gerilimi en çok 20,8 / 36 kV olan ve genel dağıtım sistemleri ile enerji santrallarında ve transformatör istasyonlarında kullanılmak için amaçlanmış polimerik yalıtımlı ve kılıflı elektrik kablolarını deneyden geçirmek için kullanılan deney metotlarını kapsar.2014/35/AB2018-09-22 13:12:56
TS HD 604 S1 / Kablolar – Güç istasyonlarında kullanılan özel yangın performanslı güç kabloları – Beyan gerilimleri 0,6/1 kv ve 1,9/3,3 kv olanBu standard, beyan gerilimi Uo/U 0,6/1 kV veya 1,9/3,3 kV olan sabit tesisler için rijit ve bükülgen iletkenli kabloları kapsar.2014/35/AB2018-09-21 23:53:50
TS HD 603 S1 / Kablolar – Beyan gerilimi 0,6/1 kv olan dağıtım kablolarıBu standard, anma gerilimi 0,6/1 kV a.a.’yı aşmayan esas olarak genel dağıtım için olan yer altı güç dağıtım sistemlerinde kullanılan beyan gerilimi Uo/U=0,6/1 kV olan kablolar kapsar.2014/35/AB2018-09-21 23:53:09
TS HD 549 S1 / Konferans sistemleri – Elektrik ve ses özellikleriBu standard, konferans sistemlerini, bu sistemleri oluşturan parçaları veya sistemde kullanılan yardımcı donanımları (kulaklıklar, mikrofonlar, yükseltici donanım) kapsar.2014/35/AB2018-09-21 23:52:41
TS HD 368 S1 / Doğrudan etki eden kaydedici elektriksel ölçme aletleri ve bunların yardımcı donanımlarıBu standard, zamanın bir fonksiyonu olarak bir veya daha fazla ölçülen niceliğin değişen değerlerini kaydetmek için kullanılan, doğru ve alternatif elektriksel nicelikler için doğrudan etki eden kaydedici elektriksel ölçme aletlerine uygulanır.2014/35/AB2018-09-21 23:52:14
HD 361 S3: 1999 / Kablolar- Kablo gösteriliş sistemiBu standard, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan harmonize edilmiş güç kabloları ve kordonlar için bir gösteriliş sistemini kapsar.2014/35/AB2018-09-21 23:51:44
HD 308 S2: 2001 / Kablolarda ve esnek kablolarda çekirdeklerin tanımlanmasıBu standard, beyan gerilimi bandı geriliminin en üst sınırını aşmayan (HD 193′ e göre) rijit ve bükülgen kabloların ve kordonların damarlarının tanıtımını kapsar.2014/35/AB2018-09-21 23:51:10
EN 13637: 2015 / Bina donanımı – Kaçış güzergahlarında kullanım için elektrik kontrollü çıkış sistemleri – Gereksinimler ve test yöntemleri2014/35/AB2018-09-21 23:49:55
TS EN 15059+A1 / Kar temizleme ekipmanı-Güvenlik kurallarıThis standard applies to snow grooming equipment as defined in 3.1 and its use with attachments as described in 3.2. With the exception of rear-mounted snow tillers and front blade attachments, this standard does not deal with the specific hazards …2014/35/AB2018-09-21 17:51:32
TS EN 13985+A1 / Takım tezgâhları–Güvenlik-Giyotin Makaslar1.1 Bu standart, Madde 3.1.7’de belirtilen soğuk metal ve kısmen metal olan malzemeyi işlemek üzere tasarımlanmış, bundan sonra makina denecek olan giyotin makasların EN 292-1:1991 Madde 3.11’de belirtildiği gibi tasarımından, imalât ve tedarikinden sorumlu olan kişiler tarafından uygulanacak teknik güvenlik …2014/35/AB2018-09-21 17:39:32